Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 35.790.181 5.329,65
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 9 954.683.177 60.159,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 9.522.206 1.850,38
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 13.888.380 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 4.600.000.000 460,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 62.563.580 855,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 327.585.900 8.061,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 492.547.842 33.121,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 102.381.744 126.546,92
F Građevinarstvo 3 113.809.288 0,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 5 863.464.620 4.080,00
H Prijevoz i skladištenje 9 1.066.260.598 40.275,75
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 2.834.242.689 99.449,95
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 987.365 0,00
JB Telekomunikacije 1 1.937.885.713 59.427,20
JC IT i ostale informacije 1 84.280.000 104.187,70
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 3.959.898.444 30.786,00
L Poslovanje nekretninama 2 21.449.841 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 1.242.608.477 22.691,80
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 6.382.574 51.762,90
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 106.617.600 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet