Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 725.463.393 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 7.261.009.857 1.725.633,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 86.572.486 87.427,35
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 95.919.744 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 35.000.000.000 245.000,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 2.359.084.392 399.968,60
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.596.717.500 672.400,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 3.644.429.480 895.300,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 901.329.377 558.204,80
F Građevinarstvo 3 220.330.675 27.824,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 7 7.811.403.014 1.131.010,00
H Prijevoz i skladištenje 10 7.099.863.851 533.847,00
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 20.149.165.826 2.567.845,78
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 4.756.340 553,28
JB Telekomunikacije 2 15.168.505.273 3.262.312,70
JC IT i ostale informacije 1 429.240.000 513.297,00
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 27.532.299.496 1.938.742,60
L Poslovanje nekretninama 2 161.277.000 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 9.658.189.709 1.567.553,50
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 66.894.281 17.735,50
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 810.738.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet