Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 632.507.498 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 6.368.842.409 371.713,60
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 84.643.082 0,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 347.632.232 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 32.400.000.000 3.240,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 3.317.073.403 98.005,90
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.217.197.250 235.855,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.938.852.245 300.445,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 1.001.254.482 363.679,90
F Građevinarstvo 3 66.878.625 443.027,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 8 6.208.706.968 657.200,00
H Prijevoz i skladištenje 10 6.793.532.345 1.941.359,90
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 19.039.231.570 1.263.366,60
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 7.431.781 0,00
JB Telekomunikacije 2 15.729.016.349 480.039,50
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 24.511.767.263 1.123.394,00
L Poslovanje nekretninama 2 0 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 8.970.216.535 231.833,60
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 61.370.900 21.700,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 721.890.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet