Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 696.997.548 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 6.341.941.930 864.484,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 74.733.048 1.436.820,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 99.916.400 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.800.000.000 10.140,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 579.536.320 0,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.370.337.000 455.435,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 3.439.298.320 739.340,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 694.826.150 72.382,50
F Građevinarstvo 3 849.771.661 9.477,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 7 6.800.249.691 176.670,00
H Prijevoz i skladištenje 10 8.023.954.462 473.796,60
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 20.623.902.681 793.958,70
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 6.104.677 931,50
JB Telekomunikacije 1 14.208.432.848 2.916.782,00
JC IT i ostale informacije 1 495.880.000 0,00
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 26.527.894.534 417.694,50
L Poslovanje nekretninama 2 161.277.000 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 8.932.794.716 474.111,46
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 48.789.866 0,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 844.056.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet