Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 32.354.324 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 7 1.463.842.344 15.520,50
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 9.016.440 1.243,20
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 27.477.010 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 4.700.000.000 13.160,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 59.270.760 0,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 264.998.350 110.012,50
CJ Proizvodnje električne opreme 3 1.278.122.154 314.362,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 116.126.015 83.412,68
F Građevinarstvo 3 107.948.631 14.637,44
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 4 1.077.094.740 62.794,00
H Prijevoz i skladištenje 9 1.277.381.410 43.597,35
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  19 2.840.478.983 182.375,06
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 530.842 0,00
JB Telekomunikacije 1 2.168.400.000 47.676,90
JC IT i ostale informacije 1 94.080.000 176.985,10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 6.748.501.803 879.307,95
L Poslovanje nekretninama 2 45.408.860 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 1.587.369.912 109.733,60
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 7.609.992 0,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 101.064.600 4.550,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet