Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 28.059.502 2.450,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 7 1.530.210.839 281.085,40
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 2 6.721.057 124,80
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 4.900.000.000 8.820,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 51.697.274 785,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 258.340.100 60.113,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 1.541.888.690 265.414,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 120.750.030 10.147,11
F Građevinarstvo 3 134.195.267 35.598,44
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 4 1.061.225.920 63.616,00
H Prijevoz i skladištenje 9 1.260.688.818 15.305,70
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  19 2.866.398.527 130.858,11
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 530.842 0,00
JB Telekomunikacije 1 2.355.600.000 16.989,00
JC IT i ostale informacije 1 102.704.000 81.006,40
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 7.138.952.363 72.278,70
L Poslovanje nekretninama 2 45.408.860 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 1.572.923.548 68.659,88
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 9.635.231 41.474,40
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 99.954.000 1.800,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet