Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 32.354.324 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 9 995.679.453 154.827,80
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 10.304.518 0,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 13.888.380 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 4.660.000.000 0,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 53.343.684 0,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 288.968.050 13.907,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 588.537.569 23.288,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 131.711.541 12.995,90
F Građevinarstvo 3 113.315.106 0,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 5 935.977.217 1.890,60
H Prijevoz i skladištenje 9 1.165.826.692 76.049,70
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 2.941.107.280 67.141,77
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 690.094 0,00
JB Telekomunikacije 1 1.969.396.050 62.875,20
JC IT i ostale informacije 1 115.248.000 4.280,00
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 4.623.325.937 82.746,60
L Poslovanje nekretninama 2 21.449.841 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 1.377.168.833 64.158,70
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 5.707.494 0,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 106.617.600 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet