Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 426.417.760 7.043,40
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 12 7.452.811.822 186.230,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 4 60.426.248 0,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 436.186.886 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 28.400.000.000 11.360,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 4.416.719.081 4.132,40
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 1.890.943.000 285.650,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.184.551.195 0,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 774.454.580 35.685,00
F Građevinarstvo 3 208.934.970 202.179,50
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 9 5.101.987.416 116.610,00
H Prijevoz i skladištenje 10 5.959.145.740 94.738,00
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  25 15.456.498.777 618.427,00
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 4.480.302 0,00
JB Telekomunikacije 2 14.476.445.367 518.775,48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 35.274.426.114 228.633,45
L Poslovanje nekretninama 1 0 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 6 7.421.603.439 506.080,85
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 91.442.641 0,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 716.337.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet