Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 580.131.460 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 6.082.964.649 462.471,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 54.391.932 0,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 327.368.250 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 30.800.000.000 0,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 3.765.060.441 21.960,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.130.640.000 364.640,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.617.085.595 1.964.010,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 1.033.647.941 259.154,50
F Građevinarstvo 3 216.445.046 241.729,82
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 8 6.367.091.459 1.034.880,00
H Prijevoz i skladištenje 10 6.160.017.111 1.342.042,40
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 17.967.592.610 443.105,60
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 10.616.830 0,00
JB Telekomunikacije 2 15.716.198.497 343.087,50
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16 38.498.496.487 1.016.048,40
L Poslovanje nekretninama 1 0 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 8.748.224.446 981.047,80
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 84.078.133 22.605,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 744.102.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet