Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 779.656.593 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 6.767.876.055 1.058.440,80
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 89.678.273 3.432,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 362.384.105 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 33.800.000.000 0,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 2.788.486.301 32.235,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.436.919.500 808.450,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.940.278.885 92.395,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 849.632.352 1.922.864,00
F Građevinarstvo 3 225.568.872 0,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 8 6.793.989.412 325.760,00
H Prijevoz i skladištenje 10 7.173.077.562 2.631.350,50
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 19.242.911.645 1.143.170,00
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 4.883.742 0,00
JB Telekomunikacije 2 15.164.338.677 1.564.673,08
JC IT i ostale informacije 1 401.800.000 227.622,00
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 26.864.421.025 863.148,00
L Poslovanje nekretninama 2 161.277.000 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 9.172.612.115 530.724,32
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 72.417.662 15.682,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 777.420.000 55.900,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet