Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 524.569.016 0,00
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 11 8.488.342.943 1.718.332,40
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 54.801.533 6.800,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 279.318.148 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 28.200.000.000 0,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 4.198.591.775 12.145,20
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.010.791.500 48.040,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.325.775.540 0,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 1.021.011.911 541.624,70
F Građevinarstvo 3 186.761.589 154.066,12
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 8 5.596.102.517 109.440,00
H Prijevoz i skladištenje 10 5.947.732.259 273.208,55
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 17.797.668.949 1.048.611,30
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 10.616.830 0,00
JB Telekomunikacije 2 15.266.640.819 1.115.403,58
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 16 38.699.202.124 320.859,80
L Poslovanje nekretninama 1 0 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 8.270.303.922 595.292,32
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 88.987.805 0,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 677.466.000 0,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet