Statistika: Sektorska klasifikacija

Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Sektor Naziv Broj vrijednosnica Tržišna kapitalizacija Promet
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 250.817.590 3.679,20
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 10 6.171.277.786 932.346,00
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 3 79.579.540 0,00
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 1 99.916.400 0,00
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 34.000.000.000 0,00
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 497.215.820 77.840,00
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 2.097.348.750 127.300,00
CJ Proizvodnje električne opreme 3 3.350.168.330 75.755,00
CL Proizvodnja transportne opreme 3 609.121.832 109.822,70
F Građevinarstvo 3 883.629.914 0,00
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 6 6.257.577.477 106.160,00
H Prijevoz i skladištenje 10 8.295.747.011 2.107.643,50
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 19.706.992.339 2.256.351,90
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 5.892.341 0,00
JB Telekomunikacije 1 14.022.099.876 1.042.224,50
JC IT i ostale informacije 1 462.560.000 18.990,00
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 15 26.627.535.286 107.075,40
L Poslovanje nekretninama 2 161.277.000 0,00
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 8 8.790.489.870 251.500,95
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 46.028.175 59.555,00
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 838.503.000 22.650,00
  • Sektor
  • Tržišna kapitalizacija
  • Promet