Sektorska klasifikacija: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
BRIN HRBRINRA0006 ZAIF Breza d.d. K 6612 5.869.600 0,08 % 0,00 0,00 %
CROS HRCROSRA0002 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 505.136.400 7,07 % 0,00 0,00 %
CROS2 HRCROSPA0004 CROATIA osiguranje d.d. K 6512 10.675.000 0,15 % 0,00 0,00 %
GARB HRGARBRA0003 THE GARDEN BREWERY d.d. K 6420 - 0,00 % 0,00 0,00 %
HPB HRHPB0RA0002 HPB d.d. K 6419 457.565.250 6,41 % 4.746,00 12,67 %
IKBA HRIKBARA0008 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. K 6419 61.864.000 0,87 % 0,00 0,00 %
INSP HRSLPFRA0004 INSPIRIO ZAIF d.d. K 6499 7.920.687 0,11 % 0,00 0,00 %
JDOS HRJDOSRA0001 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. K 6512 60.000.000 0,84 % 0,00 0,00 %
KBZ HRKBZ0RA0005 AGRAM BANKA d.d. K 6419 68.984.007 0,97 % 0,00 0,00 %
PDBA HRPDBARA0008 PODRAVSKA BANKA d.d. K 6419 35.443.697 0,50 % 0,00 0,00 %
SNBA HRSNBARA0003 SLATINSKA BANKA d.d. K 6419 11.395.253 0,16 % 0,00 0,00 %
TRFM HRTRFMRA0000 TERRA FIRMA d. d. K 6499 2.880.000 0,04 % 0,00 0,00 %
ZABA HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d. K 6419 5.908.464.070 82,73 % 32.702,35 87,33 %
ZB HRZB00RA0003 Zagrebačka burza d.d. K 6611 5.840.982 0,08 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK