Burza: Tržišta

Zagrebačka burza upravlja upravlja dvama tržištima: Uređenim tržištem i multilateralnom trgovinskom platformom pod nazivom Progress tržište.

Uređeno tržište


Na Uređenom tržištu moguće je trgovanje uvrštenim instrumentima, a podijeljeno je na tri segmenta:
 
Vodeće tržište najzahtjevniji je tržišni segment u smislu zahtjeva koje postavlja pred izdavatelja, osobito glede transparentnosti.
 
Transparentnost uključuje dostavu svih zakonom i Pravilima Burze propisanih informacija o izdavatelju i uvrštenim financijskim instrumentima, a koji mogu utjecati na cijenu instrumenta.

Progress tržište


Progress tržište je multilateralna trgovinska platforma u Hrvatskoj i Sloveniji, kojom upravlja Zagrebačka burza d.d., a namijenjena je malim i srednjim poduzećima te je jedno od prvih rastućih tržišta za mala i srednja poduzeća koje je kao takvo registrirano u Europi.
 
Osnovna značajka Progress tržišta niži su zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje u odnosu na uređeno tržište. Europska unija upravo tržišta poput Progressa vidi kao poželjan model financiranja malih i srednjih poduzeća kroz manje restriktivan pravni okvir ne bi li im se tim putem omogućio lakši pristup kapitalu potrebnom za rast i razvoj.
 
Progress tržište dio je razvojno orijentirane strategije Zagrebačke burze kojoj je cilj stvoriti uvjete koji kompanijama u svim fazama rasta mogu osigurati kapital potreban za rast te na taj način doprinijeti stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetnike, gospodarski rast i zaposlenost.
Regulirano tržište sa visokom razinom transparentnosti
MTP za mala i srednja poduzeća