Financiranje putem tržišta kapitala: Inicijalne javne ponude

Inicijalna javna ponuda (IPO) je prva javna ponuda dionica nekog privatno/državnog društva prema investicijskoj javnosti.

Ako se pojedino društvo odluči na IPO, isto predstavlja glavnu prekretnicu u ciklusu poslovanja svakog društva. Odluka vlasnika društva da krene u proces IPO-a temeljit će se na realnoj procjeni poslovanja, resursima društva, stupnju razvoja i viziji društva.

Kroz IPO društvo već postojeće dionice može ponuditi profesionalnim i malim ulagateljima, zaposlenicima društva, strateškim partnerima i drugima. Zauzvrat, društvo će morati prihvatiti visoke zahtjeve korporativnog upravljanja kao i ostale značajne promjene. Društva prije IPO-a najčešće usvajaju Kodeks korporativnog upravljanja. Kao skup pravila i načela, Kodeks ima za cilj uspostaviti visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja dioničkih društava radi olakšavanja pristupa kapitalu uz niže troškove, budući da su jasno definirane procedure korporativnog upravljanja koje se temelje na prepoznatljivim međunarodnim standardima jedan od osnovnih kriterija za donošenje odluke o ulaganju.

Pitanja iz kojih možete vidjeti je li je društvo spremno na IPO i izlazak na Burzu:

 • Je li je društvo dioničko društvo ili će to uskoro postati?
 • Jesu li sadašnji vlasnici spremni prodati vlasnički udio u društvu?
 • Je li društvo spremno prihvatiti visoke standarde korporativnog upravljanja?
 • Je li društvo spremno prihvatiti transparentnosti poslovanja i izvještavanja?
 • Je li menadžment društva spreman uložiti dovoljno vremena u komunikaciju s investicijskom javnošću, ulagateljima, sudjelovati u prezentiranju financijskih pokazatelja poslovanja?
 • Prednosti IPO-a
  • Prikupljanje novog kapitala
  • Visoki stupanj korporativne komunikacije
  • Razdvajanje vlasničke i upravljačke funkcije
  • Kvalitetniji menadžment i zaposlenici
  • Povećani interes investicijske javnosti za društvo
  • Povećanje kapitala kroz izdanje novih dionica
 • Proces IPO-a financijskih instrumenata
 • Priprema

  Uobičajeno je da se vlasnici društva prije donošenja konačne odluke o javnoj prodaji dionica prethodno savjetuju s pokroviteljem uvrštenja (bankom ili investicijskim društvom) kako bi se utvrdilo koliko se kapitala želi prikupiti javnom ponudom dionica, kakva vlasnička struktura se želi imati nakon javne ponude dionica, itd.

  Pored toga, utvrđuje se način određivanja cijene u javnoj ponudi (početna, fiksna ili raspon cijene). Vlasnici društva zajedno s pokroviteljem uvrštenja  analiziraju koliko sredstava se želi prikupiti, koje će se investicije financirati tim sredstvima i žele li postojeći vlasnici osim prodaje svojih dionica putem IPO-a izdati i nove dionice. Vlasnici ili pokrovitelji uvrštenja pripremaju nezavisan pregled stanja društva te se menadžment društva priprema za unapređenje i primjenu najbolje prakse u korporativnom upravljanju.

  Prilikom inicijalnih sastanaka s potencijalnim ulagateljima tijekom provedbe IPO-a menadžment društva može se po prvi put susresti s pitanjima vezanim za strategiju društva, konkurenciju, kvalitetu menadžmenta, financijske pokazatelje, itd.

  Promocija

  Promocija podrazumijeva predstavljanje društva ulagateljima putem prezentacija (road show) ili na individualnim sastancima (one-on-one) s ulagateljima. Društva koja žele promovirati proces IPO-a kod stranih ulagatelja održavaju prezentacije i u inozemstvu. U medijima se objavljuje javni poziv i/ili sažetak iz prospekta s najvažnijim informacijama vezanim za IPO. U pozivu se navodi broj odnosno postotak ponuđenih dionica, cijena ili raspon cijene za pojedinu dionicu i rok do kada ponuda traje.

  Nakon uspješno provedenog IPO-a, a ako isti nije već izrađen, pristupa se izradi Prospekta.

  Izrada prospekta

  Prospekt je dokument koji mora sadržavati sve informacije koje su, uvažavajući prirodu izdavatelja i financijskog instrumenta koji će biti predmet ponude javnosti, odnosno uvrštenja na uređeno tržište, potrebne ulagatelju za procjenu: imovine i dugova, financijskog položaja, dobiti i gubitka, razvojnih mogućnosti izdavatelja i jamca te prava koja proizlaze iz financijskih instrumenata.

  Kada društvo izdaje nove dionice javnom ponudom, dužno je izraditi prospekt izdanja i/ili uvrštenja te ga javno objaviti. Na osnovu prospekta ulagatelj može objektivno procijeniti rizike i donijeti odluku o ulaganju. Prospekt se odobrava od strane regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Uvrštenje na Zagrebačku burzu


Nakon provedenog IPO-a, prikupljenog kapitala, odobrenoga Prospekta društvo podnosi zahtjev za uvrštenje na uređeno tržište Zagrebačku burze. Uvrštenjem dionica na Burzu kreće fer, uredno i transparentno trgovanje dionicama.

Zagrebačka burza na svojim internetskim stranicama pruža društvima uslugu objave obavijesti vezanih za proces IPO-a. Obavijesti za IPO objavljuje Odjel tržišta te se za sva pitanja možete obratiti na trzista@zse.hr
Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu