Informacije za članove: Obrasci i drugi dokumenti

Članstvo

Osoba koja namjerava postati članom Burze (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi Burzi zahtjev za primanje u članstvo (Obrazac 1.) na propisanom obrascu čiji sadržaj određuje Burza.
 

Zahtjev za primanje u članstvo
obrazac 1

Članstvo može prestati na zahtjev člana podnošenjem zahtjeva za prestanak članstva (Obrazac 2.) ili isključenjem iz članstva u slučajevima propisanim Pravilima Burze.
 

Zahtjev za prestanak članstva
obrazac 2

Trgovanje

Izvještaj o transakciji s pozajmljenim financijskim instrumentom


Za sva daljnja pitanja molimo da nas kontaktirate na trzista@zse.hr.