Podaci: Data vendori

Vendori

Tržišni podaci u stvarnom vremenu

 

Tržišni podaci u stvarnom vremenu (eng. Real-time Data) su podaci koji postaju dostupni uz vremenski odmak koji je kraći od 15 (petnaest) minuta nakon što su prvi put objavljeni javnosti. Prijenos tržišnih podataka u stvarnom vremenu dopušten je isključivo u okviru zatvorenog korisničkog okruženja.

Od 01. travnja 2017. godine podaci u stvarnom vremenu dostupni su distributerima isključivo putem ADH feed-a Bečke burze.

Opis ADH feed-a i tehnički detalji mogu se pronaći na internetskim stranicama Bečke burze:
https://www.wienerborse.at/en/market-data/market-data-services/market-data-feeds

Distributeri koji distribuiraju podatke u stvarnom vremenu moraju sklopiti Ugovor o distribuciji podataka (eng. Market Data Agreement) s Bečkom burzom.

Primjer Ugovor o distribuciji podataka i cjenik mogu se pronaći na internetskim stranicama Bečke burze:
https://www.wienerborse.at/en/market-data/market-data-services/market-data-feeds


Tržišni podaci s odgodom

 

Tržišni podaci s odgodom (eng. Delayed Data) su podaci koji postaju dostupni tržištu uz odgodu od 15 (petnaest) ili više minuta nakon što su prvi put objavljeni javnosti. Distribucija i prikaz tržišnih podataka s odgodom dopušteni su u zatvorenom i otvorenom korisničkom okruženju.

Tržišni podaci s odgodom dostupni su korisnicima koji distribuiraju podatke putem ADH feed-a Bečke burze ili putem Zagrebačke burze u obliku XML datoteka koje se preuzimaju HTTPS protokolom.

Opis formata XML datoteka dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze:
https://feed.zse.hr/schema
 

Tržišni podaci na kraju dana

 

Tržišni podaci na kraju dana su podaci koji se u pravilu prenose samo jednom na dan nakon završetka trgovine. Distribucija i prikaz tržišnih podataka na kraju dana dopušteni su u zatvorenom i otvorenom korisničkom okruženju.

Podaci na kraju dana dostupni su korisnicima koji distribuiraju tržišne podatke:

 • bez naknade, ukoliko korisnici preuzimaju s internetskih stranica www.zse.hr bez posredstva Zagrebačke burze, uz pisano odobrenje,

 • uz plaćanje naknade, u obliku XML ili Excel datoteka koje primaju od Zagrebačke burze putem e-pošte.

 

Ticker traka

 

Ticker traka pruža mogućnost objave zadnje cijene i postotka promjene cijene za svaki financijski instrument kojim se trgovalo na uređenom tržištu ili MTP-u s vremenskim odmakom od 15 (petnaest) minuta, kao i vrijednosti indeksa Zagrebačke burze.

Ticker traka dostupna je korisnicima u obliku XML datoteke koja se od Burze preuzima HTTPS protokolom.

Korisnik plaća fiksnu mjesečnu naknadu za objavu ticker trake sukladno Cjeniku. Članovi Zagrebačke burze i članice njihove grupe ne plaćaju naknadu za objavu ticker trake.


Kretanje indeksa u stvarnom vremenu

 

Indeksi Zagrebačke burze u stvarnom vremenu dostupni su korisnicima u obliku XML datoteka koje se preuzimaju HTTPS protokolom.

Korisnici plaćaju naknadu sukladno Cjeniku.
 

Podaci o trgovanju izvan uređenog tržišta i multilateralne trgovinske platforme (OTC)

 

Podaci o trgovanju izvan uređenog tržišta i multilateralne trgovinske platforme (dalje: podaci o OTC transakcijama) dostupni su u:

 • stvarnom vremenu;

 • s odgodom;

 • na kraju dana.

Distribucija i prikaz podataka o OTC transakcijama dopušteni su u zatvorenom i otvorenom korisničkom okruženju, samo na temelju ugovora sklopljenog sa Zagrebačkom Burzom.

Podaci o OTC transakcijama dostupni su u XML formatu putem standardnog HTTPS protokola preko Interneta.

Tehnički detalji mogu se pronaći na internetskim stranicama APA usluge.

 • Dostava podataka
 • Ukoliko povijesne podatke ili podatke na kraju dana želite primati dostavom Zagrebačke burze molimo da nas kontaktirate:
  • Kontakt e-mail: vendor@zse.hr
  • Kontakt telefon: +385 1 4686 803
   
 • Podrška
 • Za sva tehnička pitanja kontaktirajte našu korisničku podršku:
   

Redistribucija

Zagrebačka burza ne dozvoljava redistribuciju podataka u realnom vremenu, podataka s vremenskim odmakom i podataka na kraju dana. To znači da svaki potencijalni redistributer mora sa Zagrebačkom burzom potpisati Ugovor o distribuciji informacija.

Dokumenti

Politika distribucije podataka o trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d.

Obveza transparentnosti za uslugu pružanja tržišnih podataka

Cjenik Zagrebačke burze