Indeksi na dan {{formatDateTimeIf(WebHomeData.timestamp)}}
 • {{WebHomeData.indices[0].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[0].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[0].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[1].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[1].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[1].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[2].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[2].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[2].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[3].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[3].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[3].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[4].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[4].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[4].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[5].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[5].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[5].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 • {{WebHomeData.indices[6].name}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[6].last_value)}}
 • {{formatNumeric(WebHomeData.indices[6].change_prev_close_percentage)}} %
 • Podaci s 15 minutnim kašnjenjem
 
Rast i pad (EUR)
Simbol Cijena % promjene
{{item.symbol}}  {{formatNumeric(item.last_price)}} +{{formatNumeric(item.change_prev_close_percentage)}} %
     

Nema vrijednosnica s rastom cijene

{{item.symbol}}  {{formatNumeric(item.last_price)}} {{formatNumeric(item.change_prev_close_percentage)}} %
     

Nema vrijednosnica s padom cijene

Top 10 po prometu (EUR)
Simbol Promet Cijena
{{item.symbol}} {{formatNumeric(item.turnover)}} {{formatNumeric(item.last_price)}}

Nema prometa

Cijene vrijednosnih papira
Profili turističkih kompanija
Pregled trgovine na Zagrebačkoj burzi u prvom polugodištu 2024. godine
Mjesečni izvještaj za lipanj 2024.