Nadzor izdavatelja: Periodični pregled

Burza će svakih 6 (šest) mjeseci izvršiti periodični pregled radi utvrđivanja ispunjava li izdavatelj obveze nakon uvrštenja propisane Pravilima Burze za određeni segment uređenog tržišta.

Vodeće tržište

Postupak provjere

Periodični pregled za izdavatelje čije su dionice uvrštene na Vodeće tržište uključuje pregled uvjeta za uvrštenje propisanih čl. 99. do 106. Pravila Burze i obveza nakon uvrštenja.

Službeno tržište 

Postupak provjere

Periodični pregled za izdavatelje čije su dionice uvrštene na Službeno tržište uključuje pregled uvjeta za uvrštenje iz čl. 96. Pravila Burze za uvrštenje i obveza nakon uvrštenja.

Redovito tržište

Postupak provjere

Periodični pregled za izdavatelje čije su dionice uvrštene na Redovito tržište uključuje pregled obveza nakon uvrštenja.
 
Ako Burza na periodičnom pregledu utvrdi da izdavatelj ne ispunjava uvjete za uvrštenje i/ili obveze nakon uvrštenja propisane za određeni segment uređenog tržišta, Burza će:
  • obavijestiti izdavatelja o provedenom periodičnom pregledu;
  • od izdavatelja zatražiti da se očituje o okolnostima odnosno razlozima neispunjavanja obveza, kao i o mjerama, radnjama i/ili postupcima koje namjerava poduzeti u cilju ispunjavanja propisanih uvjeta za uvrštenje i/ili obveza nakon uvrštenja za određeni segment uređenog tržišta, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti;
  • očitovanje izdavatelja objaviti javnosti.
Nakon zaprimanja očitovanja izdavatelja odnosno nakon isteka roka za očitovanje, ako se izdavatelj nije očitovao, najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana provođenja periodičnog pregleda, Burza će, ovisno o okolnostima svakog konkretnog slučaja:
  • odrediti period pojačanog promatranja izdavatelja (do najviše 6 mjeseci) u kojem izdavatelj mora poduzeti određene mjere, radnje i/ili postupke radi usklađivanja svog postupanja s obvezama propisanim Pravilima Burze i razvrstati izdavatelja u segment za promatranje
  • donijeti odluku o prijelazu dionica u niži segment uređenog tržišta ili
  • donijeti odluku o prestanku uvrštenja, kao mjeru zaštite tržišta.
 
Ako nakon proteka perioda pojačanog promatranja Burza utvrdi da izdavatelj nije poduzeo mjere, radnje i/ili postupke, odnosno za slučaj ako se izdavatelj nije očitovao i da tijekom navedenog perioda izdavatelj i dalje nije uskladio svoje postupanje s obvezama propisanim Pravilima Burze, a dionice izdavatelja su uvrštene na Službeno ili Vodeće tržište, na prvom idućem periodičnom pregledu Burza će donijeti odluku o prijelazu dionica u niži segment uređenog tržišta.

Odluku o prijelazu dionica u niži segment uređenog tržišta Burza objavljuje na svojim internetskim stranicama najmanje 10 (deset) trgovinskih dana prije nego što se dionicama izdavatelja započne trgovati u nižem segmentu uređenog tržišta.

Ako nakon isteka perioda pojačanog promatranja izdavatelja, Burza utvrdi da izdavatelj nije poduzeo mjere, radnje i/ili postupke navedene u očitovanju, odnosno za slučaj ako se izdavatelj nije očitovao i da tijekom navedenih perioda izdavatelj i dalje nije uskladio svoje postupanje s obvezama propisanim Pravilima Burze, a dionice izdavatelja su uvrštene na Redovito tržište, nakon 2 (dva) uzastopna periodična pregleda, Burza će donijeti odluku o prestanku uvrštenja.