Modaliteti trgovanja: Modalitet kontinuiranih dražbi

U modalitetu kontinuiranih dražbi trguje se jedino sa strukturiranim proizvodima.

Trgovina u modalitetu kontinuiranih dražbi traje cijeli trgovinski dan, a počinje fazom pred-trgovanja nakon koje slijedi glavna faza trgovanja te završava s fazom post-trgovanja.

Tijekom faze pred-trgovanja svi članovi mogu unositi nove naloge te mijenjati i brisati postojeće naloge. Isto tako, održavatelj tržišta može unositi i brisati svoju ponudu na kupnju i prodaju.

Nakon završetka faze pred-trgovanja počinje glavna faza trgovine u kojoj se trgovina odvija putem dražbi. Svaka od tih dražbi sastoji se od pred-faze prikupljanja ponuda, opcionalne faze prikupljanja ponuda i faze određivanja cijene.

Tijekom pred-faze prikupljanja ponuda i faze prikupljanja ponuda svi članovi mogu unositi nove naloge te mijenjati i brisati postojeće naloge. Isto tako, održavatelj tržišta može unositi i brisati svoju ponudu na kupnju i prodaju.

Faza post-trgovanja počinje nakon završetka glavne trgovinske faze. Ako u to vrijeme još uvijek traje dražba, ona će završiti u redovno vrijeme stoga što faza post-trgovanja za navedeni strukturirani proizvod može početi tek nakon što završi maksimalno vrijeme trajanja faze prikupljanja ponuda.

Tijekom faze post-trgovanja svi članovi, osim održavatelja tržišta, mogu unositi nove naloge te ažurirati i brisati postojeće naloge u sklopu pripreme za slijedeći trgovinski dan.

Način trgovine u kontinuiranim dražbama

Svaka od dražbi sastoji se od pred-faze prikupljanja ponuda, opcionalne faze prikupljanja ponuda i faze određivanja cijene. Opcionalna faza prikupljanja ponuda služi za izbjegavanje djelomičnog izvršavanja naloga i omogućavanje procesiranja stop naloga.

Broj dražbi tijekom glavne faze trgovine, trajanje pojedine dražbe i vremensko razdoblje između dvije dražbe ovisi prvenstveno o ponudi na kupnju i prodaju održavatelja tržišta (raspon cijene i količina), te o njegovom odazivu tijekom faze prikupljanja ponuda. Isto tako, ovise i o unaprijed definiranom maksimalnom vremenskom trajanju faze prikupljanja ponuda kao i o likvidnosti pojedinog strukturiranog proizvoda.

Određivanje cijene u dražbi

Prilikom određivanja cijene uzimaju se u obzir svi nalozi u knjizi naloga kao i ponuda održavatelja tržišta.

Cijena po kojoj će se zaključiti transakcija na kraju dražbe je cijena po kojoj se može zatvoriti najveća količina uz najmanji iznos preostale količine i to unutar raspona cijene održavatelja tržišta (uključujući njegovu ponudu na kupnju i prodaju). Prioritet određen temeljem cijene i vremenske oznake naloga osigurava da je najviše jedan nalog izvršena djelomično.

Ako postoji više od jedne cijene pri kojoj je moguće zatvoriti najveću količinu, tada se prilikom određivanja cijene uzimaju u obzir dodatni kriteriji. Nakon određivanja cijene, neizvršeni dio ponude održavatelja tržišta ostaje u knjizi naloga.