Mehanizmi zaštite trgovanja: Dražbe uravnoteženja (limiti promjene cijene)

Dražbe uravnoteženja su mehanizam zaštite trgovine s ciljem sprječavanja iznenadnih promjena cijene i zaštite od pogrešnog unosa naloga. Primjenjuju se u modalitetu kontinuirane trgovine i modalitetu dražbe.
 • Kada se pokreću dražbe uravnoteženja?
 •  
  • unosom naloga čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja A jedne ili više transakcija koje bi premašile unaprijed definirani dinamički limit B promjene cijene. Referentna cijena za dinamičke limite je cijena zadnje transakcije C;
   
  • unosom naloga čijim bi izvršenjem došlo do sklapanja D jedne ili više transakcija koje bi premašile unaprijed definirani statički limit E promjene cijene. Referentna cijena za statičke limite je cijena zadnje transakcije ostvarena putem dražbe F (modalitet dražbe, dražba otvaranja, unutardnevna dražba, dražba zatvaranja ili dražba uravnoteženja). Ako određenog trgovinskog dana nije bilo transakcija ostvarenih putem dražbe, kao referentna cijena uzima se zaključna cijena prethodnog trgovinskog dana.
Kriteriji za određivanje statičkih i dinamičkih limita, iznosi limita i trajanje dražbe uravnoteženja za pojedinu vrstu financijskih instrumenata navedeni su u Trgovinskom Priručniku.

 
Simbol ISIN Razred Dinamički limit Statički limit Limit za produljenu dražbu Statička ref. cijena Dinamička ref. cijena Min. cijena Max. cijena
 • Simbol
 • Dinamički limit
 • Statički limit
Razred
0
No Trading Limits
X
Trading Limits Exception
S
Structured products Class
E1
Equity Liquidity Class 1
E2
Equity Liquidity Class 2
E3
Equity Liquidity Class 3
E4
Equity Liquidity Class 4
D1
Debt Limits Class 1
D2
Debt Limits Class 2
D3
Debt Limits Class 3