Trgovanje: Nadzor trgovine

U cilju očuvanja integriteta tržišta kapitala i povjerenja ulagatelja, u okviru nadležnosti propisanih ZTK-om, Uredbom (EU) br. 596/2014, drugim propisima i Pravilima, Burza provodi nadzor nad:
 1. trgovanjem na uređenom tržištu,
 2. članovima
 3. izdavateljima.
Burza provodi nadzor trgovine na način da:
 1. prati i analizira unošenje naloga i sklapanje transakcija putem trgovinskog sustava na uređenom tržištu sa svim financijskim instrumentima,
 2. prati i analizira druge podatke i informacije koje mogu biti od značaja za sklapanje transakcija i uvjete pod kojima se transakcije sklapaju,
 3. privremeno obustavlja trgovinu kada je očito da se trgovina više ne može provoditi pod jednakim uvjetima ili nije osnovana na objavljenim informacijama,
 4. prati i analizira zahtjeve za poništenjem transakcija,
 5. prati i analizira pokretanje dražbi uravnoteženja,
 6. provodi aktivnosti za sprječavanje i otkrivanje zlouporabe tržišta u skladu s Pravilima i postupcima propisanim u Pravilima, odredbama ZTK-a, Uredbom (EU) br. 596/2014 i drugim propisima.

Nadzor trgovine odvija se uz pomoć računalnog sustava za nadzor koji sustavno prikuplja i procjenjuje podatke o trgovanju te olakšava potrebne istražne radnje.
 
U slučaju identifikacije neuobičajenih naloga, transakcija ili aktivnosti člana koje ukazuju na mogućnost zlouporabe tržišta Burza može, ovisno o okolnostima svakoga pojedinog slučaja:
 1. zatražiti očitovanja izdavateljaa ako je potrebno,
 2. zatražiti očitovanje člana ako je potrebno,
 3. zatražiti dostavu podataka iz evidencije naloga (ponuda) i/ili transakcija i druge dokumentacije od člana,
 4.  izvršiti analizu povijesnih podataka vezanih uz naloge (ponude) i transakcije i
 5.  dostaviti Hanfi analizu slučaja s mišljenjem i dokumentacijom.