Pravna regulativa: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zagrebačka burza d.d. provodi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog Parlamenta i Vijeća o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 u cilju povećanja transparentnosti, učinkovitosti i djelotvornosti propisa iz nadležnosti burze.

Otvorena savjetovanja

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.

Okončana savjetovanja

 • Javno savjetovanje o Cjeniku Zagrebačke burze d.d. (do 14.09.2023.)
 • Zagrebačka burza otvara javno savjetovanje o prijedlogu Cjenika kako bi svoje poslovanje prilagodila ekonomskom okruženju u kojem djeluje.

  Burza je predložene promjene Cjenika formirala uzevši u obzir zahtjevne ekonomske okolnosti u kojima posluje već više godina, ali i činjenicu da određene naknade nisu mijenjane praktički od njihovog uvođenja odnosno da nisu mijenjane zadnjih nekoliko godina. Kod određivanja predmetnih naknada Burza je, također, uzela u obzir i cijene održavanja servisa koji omogućavaju pružanje navedenih usluga, vodeći računa da predložene promjene naknada u minimalnoj mjeri utječu na korisnike usluga, ali i da Burzi omogućavaju višu razinu pružanja usluga.

  Cilj i svrha javnog savjetovanja je prikupiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Cjenika.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 14. rujna 2023. godine.

  Dokumenti:
 • Javno savjetovanje o Izmjenama i dopunama Cjenika (do 07.02.2023.)
 • Zagrebačka burza otvara javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna Cjenika kako bi svoje poslovanje prilagodila ekonomskom okruženju u kojem djeluje te korisnicima pružila najvišu moguću razinu usluga. Burza je predložene Izmjene i dopune Cjenika formirala uzevši u obzir zahtjevne ekonomske okolnosti u kojima posluje već više godina, ali i činjenicu da navedene naknade nisu mijenjane praktički od njihovog uvođenja. Ponajprije se radi o naknadama za korištenje i distribuciju podataka o trgovini koje su usklađene s naknadama koje druge burze naplaćuju za ovu vrstu usluga, izdavanje potvrda, kao i uslugu objavljivanja izvješća o trgovanju (ZSE APA servis). Kod određivanja predmetnih naknada Burza je, također, uzela u obzir i cijene održavanja servisa koji omogućavaju pružanje navedenih usluga, vodeći računa da predložene promjene naknada u minimalnoj mjeri utječu na korisnike usluga, ali i da Burzi omogućavaju višu razinu pružanja usluga.

  Cilj i svrha javnog savjetovanja je prikupiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 07. veljače 2023. godine.

  Dokumenti:
 • Javno savjetovanje o Izmjenama i dopunama Pravila Burze (do 14.10.2022.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila Burze.
  Predloženim izmjenama i dopunama Pravila Burze se pretežno mijenjaju u svrhu iskazivanja novčanih iznosa u kunama u novčane iznose u eurima, a nastavno na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22, dalje u tekstu: Zakon). Dodatno se brišu odredbe Pravila kojima je do sada bilo regulirano člansko mjesto.
  Cilj i svrha javnog savjetovanja je prikupiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Pravila Burze.
  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.
  Javna rasprava otvorena je do 14. listopada 2022. godine.

  Dokumenti:
 • Javno savjetovanje o Cjeniku Zagrebačke burze d.d. (do 17.08.2022.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javno savjetovanje o tekstu Cjenika Zagrebačke burze d.d.
  Nastavno na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22, dalje u tekstu Zakon) koji u članku 47. stavka 11. Zakona uređuje dvojno iskazivanje kod pružatelja financijskih usluga i propisuje da bitnim informacijama smatraju, između ostalog, iznosi navedeni u Cjeniku usluga Zagrebačke burze, Burza je pripremila izmjene Cjenika isključivo u svrhu dvojnog iskazivanja cijena usluga na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.
  Cilj i svrha javnog savjetovanja je prikupiti mišljenje zainteresirane javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Cjenika. Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.
  Javna rasprava otvorena je do 17. kolovoza 2022. godine.

  Dokumenti:
 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Zagrebačke burze (do 16.12.2020)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika.
  Izmjenama i dopunama Cjenika predlažu se izbrisati iz Cjenika odredbe kojima je unaprijed određen iznos popusta za prvu godinu održavanja uvrštenja za društva koja čiji se financijski instrumenti prvi put uvrštavaju na uređeno tržište, u svrhu postizanja veće fleksibilnosti i bolje mogućnosti reakcije na izmijenjene okolnosti u okruženju u kojem Burza posluje.
  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika.
  Sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.
  Javna rasprava otvorena je do dana 16. prosinca 2020. godine.

  Dokumenti:

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Zagrebačke burze (do 14.08.2020)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika.

  Izmjenama i dopunama Cjenika predlažu se izbrisati iz Cjenika sve odredbe kojima su unaprijed definirani fiksni iznosi popusta za različite vrste usluge, a u svrhu postizanja veće fleksibilnosti i bolje mogućnosti reakcije na izmijenjene okolnosti u okruženju u kojem Burza posluje.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika.

  Sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do dana 14. kolovoza 2020. godine.

  Dokumenti:

  Izmjene i dopune Cjenika
  Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 • Javna rasprava o izmjenama metodologije izračuna indeksa CROBEX, CROBEXPLUS i CROBEX10 (do 31.12.2019.)
 • Polazeći od važnosti referentnih vrijednosti za cjelovitost tržišta, financijsku stabilnost, potrošače, realno gospodarstvo, te u nastojanju da se jasno i nedvosmisleno definira tržišna ili gospodarska stvarnost koja se mjeri referentnom vrijednošću, odnosno da se objektivno ocjeni mogući učinak prestanka pružanja određenih referentnih vrijednosti, Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) otvara javnu raspravu o izmjenama metodologije izračuna indeksa CROBEX, CROBEXplus i CROBEX10.

  Predložene izmjene metodologije izračuna prvenstveno se odnose na kriterije za odabir dionica koje ulaze u sastav indeksa (referentne vrijednosti) i određuju njegovu vrijednost odnosno tržišnu i gospodarsku stvarnost koja se mjeri indeksom.

  Naime, određivanje cijene financijskih instrumenata i financijskih ugovora ovisi o točnosti i cjelovitosti referentnih vrijednosti. Netočnost i necjelovitost indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, odnosno sumnja u njihovu točnost i cjelovitost, mogu narušiti povjerenje u tržište, prouzročiti gubitke potrošačima i ulagateljima te utjecati na financijsku stabilnost i realno gospodarstvo.

  U cilju osiguravanja točnosti i cjelovitosti referentnih vrijednosti i postupka njihova utvrđivanja na nivou EU donesena je Uredba (EU) 2016/1011 Europskog Parlamenta i Vijeća o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (dalje: Uredba o referentnim vrijednostima).

  Odredbama Uredbe o referentnim vrijednostima utvrđeni su određeni zahtjevi za osobe koje imaju kontrolu nad pružanjem referentnih vrijednosti (administratore), a koji se odnose na:
  • zahtjeve u vezi s upravljanjem i sukobom interesa,
  • zahtjeve u vezi s funkcijom nadzora,
  • zahtjeve u vezi s kontrolnim okvirom,
  • zahtjeve u vezi s okvirom odgovornosti
  • mehanizam za rješavanje pritužbi,
  • izdvajanje funkcija,
  • ulazne podatke, metodologiju i izvješćivanje o kršenju.
  • Navedeni zahtjevi povećavaju odgovornost administratora referentne vrijednosti, ali ujedno doprinose povećanju transparentnosti metodologije kao i kvaliteti podataka o referentnim vrijednostima.
  S obzirom da je obveza administratora referentnih vrijednosti da, sukladno odredbama Uredbe o referentnim vrijednostima, provede javno savjetovanje u slučaju promjene metodologije izračuna referentne vrijednosti, Burza1 ovim putem otvara javnu raspravu o izmjenama metodologije indeksa CROBEX, CROBEXplus i CROBEX10.

  Predložene izmjene metodologije, analizu njihovog utjecaja na sastav iInitial Public Offerndeksa kao i pitanja za javnu raspravu možete pronaći u priloženom dokumentu.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim izmjenama metodologije izračuna indeksa.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 31.12.2019. godine.

  Dokumenti:
  Indeksi Zagrebačke burze d.d. - Materijal za javno savjetovanje
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
  Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

  [1] Zagrebačka burza d.d. pokrenula je pred nadležnim tijelom postupak za registraciju za administratora referentne vrijednosti sukladno članku 34. Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog Parlamenta i Vijeća o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014.
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o prijedlogu Pravila Burze (do 18.11.2019.)
 • Nastavno na uvođenje nove verzije XETRA T7 trgovinskog sustava te radi usklađivanja s izmijenjenim odnosno dopunjenim propisima koji uređuju materiju koja je uređena Pravilima Burze, Zagrebačka burza d.d. izradila je prijedlog Pravila Burze i ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu.

  Vezano uz tehničke performanse nove verzije trgovinskog sustava XETRA T7 u dijelu u kojem se ista odnose na trgovinu, odredbe Pravila Burze izmijenjene su odnosno dopunjene u skladu s funkcioniranjem i tehničkim mogućnostima samog trgovinskog sustava.

  Uz prijedlog Pravila Burze priložen je i nacrt Trgovinskog priručnika radi lakšeg snalaženja u učinjenim izmjenama.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom tekstu Pravila Burze.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 18.11.2019. godine.

  Dokumenti:
  Prijedlog Pravila Burze
  Obrazloženje nacrta prijedloga Pravila Burze
  Nacrt Trgovinskog priručnika
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

   

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Burzovnih usluga (do 09.11.2019)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika burzovnih usluga (u daljnjem tekstu: Cjenik).

  Predložene izmjene i dopune Cjenika se odnose na izmjenu provizije na redovni promet dionicama i obveznicama, uvodi se popust za održavatelja tržišta za obveznice, predlaže se izmjena naknade za blok-transakcije dionicama i obveznicama, te izmjene naknada za prijavu OTC transakcija.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Cjenika.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 09. studenog 2016. godine.

  Dokumenti:
  Poziv svim članovima Zagrebačke burze d.d. i zainteresiranoj javnosti
  Nacrt izmjena i dopuna Cjenika burzovnih usluga
  Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

   

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Pravila Burze (do 17.07.2019.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Pravila Burze. 

  Predloženim Izmjenama i dopunama Pravila Burze mijenjaju se odnosno dopunjuju odredbe Pravila Burze koje se odnose na distribuciju dionica javnosti kao jedan od uvjeta za uvrštenje na Službeno tržište. Istima se nastoji, kao jednom od mjera, osigurati likvidnost na uređenom tržištu u cilju osiguravanja fer, uredne i djelotvorne trgovine.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila Burze. 

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 17. srpnja 2019. godine.
  Dokumenti:
  Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila Burze
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 • Javna rasprava o Kodeksu korporativnog upravljanja (do 29.05.2019.)
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d.d. i otvaraju javnu raspravu o nacrtu novog Kodeksa korporativnog upravljanja.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o nacrtu novog Kodeksa korporativnog upravljanja.

  Kodeks korporativnog upravljanja zadnji je put revidiran 2010. godine. Od tada su postignuti značajni napreci u praksama upravljanja, a koji se odražavaju u nedavno izmijenjenim kodeksima ostalih europskih zemalja te u zakonodavstvu Europske unije. Izmjene nacionalnog zakonodavstva također su također uvele obvezujuće zahtjeve o pitanjima koja su prethodno bila uređena samo u Kodeksu.
  Kodeks je izmijenjen uzimajući u obzir ove izmjene zakona i prakse te druge činitelje koji utječu na hrvatsko tržište kapitala. Uz to, namjera je bila kreirati kraći i jednostavniji Kodeks, koji jasnije ukazuje na dobre prakse, istovremeno umanjujući vrijeme koje je društvu potrebno za izvještavanje.

  Svoje sugestije i prijedloge, molimo, unesite u priloženi Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju te isti uputite na adresu elektroničke pošte: kodeks@zse.hr.

  Javna rasprava otvorena je do 29.05.2019. godine.

  Dokumenti:

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Zagrebačke burze (do 10.05.2019.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika.

  Izmjenama i dopunama Cjenika predlažu se promjene naknada za uvrštenje obveznica, naknada za održavanje uvrštenja dionica i naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica primljenih u trgovinu na Progress tržište.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika.

  Sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 10. svibnja 2019. godine.

  Dokumenti:

 • Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Pravilima Burze (do 14.12.2018.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Pravila Burze. 

  Predloženim izmjenama Pravila Burze uvodi se nova Cross request funkcionalnost. 

  Cross Request funkcionalnost se koristi za najavu prethodno dogovorene transakcije između dva člana ili od strane jednog člana Burze u modalitetu kontinuirane trgovine. Obavijest o Cross Request-u se objavljuje putem trgovinskog sustava svim članovima Burze. Navedenom funkcionalnošću tržištu se najavljuju podaci o vrsti i količini instrumenta u ponudi (nalogu) čime se omogućuje drugim sudionicima da sudjeluju u transakciji i da se postigne tržišna cijena. 
  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila Burze. 

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 14. prosinca 2018. godine.

  Dokumenti:
  Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila Burze
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

   

 • Javna rasprava o Pravilima Burze (do 18.12.2017.)
 • Nastavno na predstojeću primjenu nove regulative o tržištu kapitala, Direktive 2014/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (dalje: MIFID 2) i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: MIFIR), Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) izradila je prijedlog Pravila Burze i ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu. 

  Cilj novog zakonodavnog okvira je povećanje zaštite investitora i poboljšanje funkcioniranja financijskih tržišta čineći ih što učinkovitijima, elastičnijima i transparentnijima, a primjena MIFIR-a počinje od 3. siječnja 2018. Godine.

  U cilju olakšavanja čitanja prijedloga Pravila Burze, izrađena su kratka pojašnjenja izmijenjenih odnosno dopunjenih članka Pravila Burze uz navođenje propisa kojima je promjena Pravila Burze uvjetovana. 

  Svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu:

  Zagrebačka burza d.d.
  Ivana Lučića 2a/22
  10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 18. prosinca 2017. godine.

  Dokumenti:
  Prijedlog Pravila Burze
  Obrazloženje nacrta Pravila Burze
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

   

 • Javna rasprava o novom Cjeniku Zagrebačke burze (do 29.05.2017.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Cjenika.
  Nastavno na uvođenje nove trgovinske platforme te prijedlog Pravila Burze, izvršene su promjene Cjenika. U prijedlogu novog Cjenika uključene su i Izmjene i dopune Cjenika Burzovnih usluga na koje upućujemo radi potrebnih obrazloženja: https://zse.hr/default.aspx?id=55419

  U cilju olakšavanja proučavanja novog Cjenika, izrađen je i komparativni prikaz odredbi važećeg Cjenika i nacrta Cjenika koji sadrži kratka pojašnjenja u vezi učinjenih promjena.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Cjenika.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 29. svibnja 2017. godine.

  Dokumenti:
  Nacrt Cjenika
  Komparativni prikaz
  Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

   

 • Javna rasprava o Pravilima Zagrebačke burze (do 26.05.2017.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Pravila Burze (u daljnjem tekstu: Pravila).

  Nastavno na već objavljene informacije o uvođenju nove trgovinske platforme XETRA i posljedično uvođenju iste, Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) izradila je nova Pravila i ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu.

  U odnosu na važeća Pravila, nacrt Pravila sadrži izmjene koje se prvenstveno odnose na dio Pravila koji uređuje trgovinu na uređenom tržištu te članstvo.

  Radi dobivanja cjelovite slike o funkcioniranju uređenog tržišta na novoj trgovinskoj platformi, na javnu raspravu dodajemo i nacrt Trgovinskog priručnika koji sadrži konkretne odredbe o  vremenu trgovanja i trajanju pojedinih faza trgovine, trajanju dražbe uravnoteženja, kriterijima likvidnosti za razvrstavanje dionica u modalitet kontinuirane trgovine i modalitet dražbe, iznosima limita za pokretanje dražbe uravnoteženja, načinu unosa oznake vrste računa i veličini blok-transakcija.

  Također, u Pravilima je izvršeno usklađenje s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (MAR).

  U dijelu Pravila Burze koji uređuje članstvo na Burzi učinjene izmjene odnose se na usklađivanje odredbi koje propisuju tehničke uvjete za povezivanje s novim trgovinskim sustavom odnosno postupanja Burze i članova u vezi trgovinskog sustava. Dodatno se pojednostavljuju uvjeti za primanje u članstvo članova s udaljenim pristupom.

  U cilju olakšavanja proučavanja novih Pravila Burze, izrađen je komparativni prikaz odredbi novih i važećih Pravila koji sadrži kratka pojašnjenja u vezi učinjenih izmjena odnosno dopuna.
  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Pravilima.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 26. svibnja 2017. godine.

  Dokumenti:
  Nacrt Pravila Burze
  Trgovinski priručnik
  Komparativni prikaz Pravila Burze
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

   

 • Javna rasprava o Pravilima Zagrebačke burze (do 27.01.2015.)
 • Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Pravila Zagrebačke burze (u daljnjem tekstu: Pravila).

  Predložene izmjene Pravila se odnose na usklađenje odredbi Pravila vezano uz implementaciju Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, odnosno uvođenje kill switch mehanizma na zahtjev sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana.

  Pored usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, jedan dio predloženih izmjena i dopuna Pravila odnosi se na uvrštenje i trgovanje jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja, i to udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, primarno ETF-ova (eng. Exchange Traded Funds).

  Zaključno, ovim izmjenama i dopunama važećih Pravila mijenjaju se pojedine odredbe Pravila, u cilju usklađenja sa odredbama ostalih propisa hrvatskog pravnog sustava koji su u vezi sa financijskim tržištem.

  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Pravilima.

  Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

  Javna rasprava otvorena je do 27. siječnja 2015. godine.

  Dokumenti:
  Nacrt Pravila
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću