Izdavatelji: Kodeks korporativnog upravljanja

Svrha je Kodeksa promicanje djelotvornog upravljanja i odgovornosti u društvima čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze. Upravljanje uključuje rukovođenje poslovima, ali upravljanje i rukovođenje poslovima nisu istoznačnice. Rukovođenje poslovima odnosi se na svakodnevno donošenje odluka, dok svrha upravljanja uključuje i uspostavljanje vizije i standarda koji utječu na te odluke. Upravljanje uključuje pitanja kao što su svrha društva, odnosi s drugim osobama i očekivano ponašanje rukovoditelja i radnika društva.

Kodeks korporativnog upravljanja

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica

Ostala pomoćna dokumentacija vezana uz Upitnik o usklađenosti (XML sheme i pomoćne datoteke - Hanfa)

Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN 59/2020)