O Zagrebačkoj burzi: Opći podaci

Zagrebačka burza d.d.  
Matični broj: 3749606
MBS: 080034217
OIB: 84368186611
Temeljni kapital: 3.076.315,00 EUR
 
Adresa: Ivana Lučića 2a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
 
Telefon: +385 1 4686 800
Faks: +385 1 4677 680
Informacije:  
E-mail: pitanja@zse.hr
Telefon: +385 1 4686 800
Korisnička podrška:  
E-mail: tech-support@zse.hr
Telefon: +385 1 4686 800
Uprava:  
Predsjednica Uprave: Ivana Gažić, MBA
Član Uprave: Tomislav Gračan, MBA
Žiro račun kod: IBAN
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR8324840081100277421
Erste&Steiermarkische bank d.d. HR3624020061100517924
Privredna banka Zagreb d.d. HR8623400091110306562