Organizacijska struktura: Uprava društva

Ivana Gažić, predsjednica Uprave
 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine, smjer Financije, a 2001. godine završila je program Executive MBA na International Executive Development Center (Bled, Slovenija). Licencirani je investicijski savjetnik i stalni sudski vještak iz područja ekonomsko-financijskih poslova. Autorica je nekoliko radova iz područja odnosa s investitorima. Od početka profesionalnog djelovanja obnašala je neke od vodećih funkcija u brojnim uglednim gospodarskim i financijskim institucijama u Hrvatskoj.

Karijeru započinje 1998. u Plivi d.d., gdje radi do 2003. napredujući do funkcije voditeljice operacija na tržištu kapitala. Od svibnja 2003. do prosinca 2005. voditeljica je razvojnog projekta strateškog financiranja u svrhu regionalne ekspanzije kompanije Lura d. d. i asistentica Predsjednika Uprave.

Od 2005. do 2006. radila je u Société Générale - Splitskoj banci, gdje je obnašala funkciju voditeljice Odjela strukturnog financiranja i zamjenice voditelja korporativnog centra. U siječnju 2007. zapošljava se u Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. na funkciji izvršne direktorice Sektora investicijskog bankarstva (zaduženog za financijska tržišta, skrbništvo, upravljanje portfeljima i korporativno financiranje).

Nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u svibnju 2010. preuzima funkciju predsjednice Uprave Zagrebačke burze d. d.

Članica je Nadzornog odbora povezanog društva SEE LINK Skopje, pravnog entiteta utemeljenog 2014., koji je nositelj projekta regionalne trgovinske integracije, u kojoj sudjeluju Bugarska, Makedonska i Zagrebačka burza. Nakon akvizicije Ljubljanske burze krajem 2015., također je i predsjednica njezinog Nadzornog odbora. Od prosinca 2020. godine članica je Nadzornog odbora društva Pan Pek d.o.o. iz Zagreba, a od svibnja 2021. članica Upravnog odbora Makedonske burze.
 
Članica je Savjeta HANFE i The Securities and Markets Stakeholders Group.

Tijekom godina usavršavala se putem stručnih seminara s područja bankarstva i tržišta kapitala. Sudionica je i predavačica na brojnim konferencijama i profesionalnim okupljanjima na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala.

Usprkos kontinuirano izazovnom okruženju u kojem poslujemo, Zagrebačka burza uspjela je pokrenuti i realizirati više projekata bitnih za budućnost tržišta kapitala u Hrvatskoj ali i u regiji. Projekt SEE LINK, realiziran uz podršku EBRD-a, prva je prva platforma za razmjenu naloga u ovom dijelu Europe te će omogućiti burzama sudionicama da povećaju likvidnost na svojim lokalnim tržištima i približe se investitorima. Kupnjom Ljubljanske burze, Zagrebačka burza također se istaknula kao pokretač konsolidacijskih procesa u regiji. U prosincu 2019. godine stekli smo 5,3% udjela u Makedonskoj berzi. Kao dio strategije da Zagrebačka burza bude podrška kompanijama u svim fazama razvoja, Zagrebačka burza pokrenula je s partnerima iz Estonije 2016. godine platformu za „equity crowdfunding“ pod nazivom Funderbeam South-East Europe (https://www.funderbeam.com/see), koja je do sada uspješno realizirala desetak kampanja za financiranje start up i malih poduzeća. Uz to, 2018. godine pokrenuta je platforma Progress (https://progress.market/hr), kao odgovor na inicijativu Europske komisije - Unija tržišta kapitala, a koja ima za cilj omogućiti vlasnička ulaganja u srednja i mala poduzeća, koja su najvažniji faktor rasta hrvatskog gospodarstva. Zagrebačka burza je također, koristeći interne resurse postala licencirana za izdavanje LEI („Legal Entity Identifier“) oznaka, , a također je registrirana i kao autorizirana APA („Approved publication arrangement”). Svi razvojni projekti koje Zagrebačka burza vodi, usmjereni su na regiju, a prvenstveno na tržišta Hrvatske i Slovenije, na kojima Zagrebačka burza upravlja uređenim tržištima.


Zagrebačka burza i dalje će biti predvodnik novih trendova u razvoju regionalnog tržišta kapitala, predstavljajući transparentnu, sigurnu, učinkovitu i održivu trgovinsku platformu i održavajući najveću razinu kvalitete usluga tržišta kapitala kako bi se zadovoljile potrebe dioničara, ulagatelja, izdavatelja, članova i drugih dionika.

 

Tomislav Gračan, član Uprave

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1997. godine, a 2012. završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.
 
Poslovnu karijeru započeo je 1998. godine kao vježbenik na Općinskom sudu u Đurđevcu gdje je nakon položenog pravosudnog ispita nastavio raditi i kao sudski savjetnik. Krajem 2001. godine prelazi u Zagrebačku banku d.d., gdje radi kao pravni specijalist u Podružnici Bilogora, Podravina i Prigorje te u Direkciji pravnih poslova. Početkom 2003. godine postaje savjetnik Uprave u društvu Dioki d.d. obavljajući poslove iz domene organizacijskog i troškovnog restrukturiranja društva.
 
U HVB Leasing Croatia d.o.o. prelazi u rujnu 2004. godine na poziciju savjetnika Uprave za pravne poslove. Integracijom društava HVB Leasing Croatia d.o.o. i Locat leasing Croatia d.o.o. u društvo UniCredit leasing Croatia d.o.o. postaje direktor Sektora operativnih poslova, da bi u rujnu 2008. godine karijeru nastavio u društvu Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., gdje kao savjetnik Uprave za operativne poslove radi na poslovima restrukturiranja društva.
 
Nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u svibnju 2010. počinje obnašati dužnost člana Uprave Zagrebačke burze d. d.

Član je Nadzornog odbora Ljubljanske burze i direktor društva Adria Digital Exchange d.o.o.

Prošao je niz stručnih edukacija vezanih uz segment korporativnog upravljanja, a autor je i dviju knjiga te više stručnih radova iz područja prava i financija.
Imperativ izvrsnosti u središtu je poslovne politike Zagrebačke burze, a znanje, iskustvo i entuzijazam omogućuju Zagrebačkoj burzi da u kriznim razdobljima ne samo ostvari zadane ciljeve već i nadmaši očekivanja.

Nastavit ćemo raditi na razvoju novih proizvoda i usluga povećavajući vidljivost hrvatskog tržišta kapitala na globalnoj investicijskoj karti, uz ispunjavanje sve većih zahtjeva ulagatelja za transparentnošću i najvišom razinom kvalitete usluga.