Statistika: Članovi

U izvješćima zaključno s 31.12.2022. podaci su izraženi u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

2024. godina

  • Rang lista za 2024.