Statistika: Članovi

U izvješćima zaključno s 31.12.2022. podaci su izraženi u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

2023. godina

 • Rang lista za 2023.
 • Rang lista za 1. polugodište 2023.
 • Rang lista za 2. polugodište 2023.
  • Rang lista za 3. tromjesečje
   • Srpanj
   • Kolovoz
   • Rujan
  • Rang lista za 4. tromjesečje
   • Listopad
   • Studeni
   • Prosinac