Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 260. Pravila Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
30.07.2021. 3DLK, DLKV, 3DLK2 zbog Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o objavi prvostupanjske presude P-770-2016
29.07.2021. HIMR zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povećanju temeljnog kapitala
29.07.2021. CKML zbog protuprijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od 500,00 kn po dionici
29.07.2021. 3MAJ zbog obavijesti izdavatelja o odluci Vlade RH o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Društva
  • Datum
  • Vrijednosni papiri