Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 260. Pravila Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
23.06.2022. M7PR zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o povećanju temeljnog kapitala i isplati dividende u iznosu 9,76 kn po dionici.
23.06.2022. JDOS zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu 210,00 kn po dionici
23.06.2022. DDJH zbog odluke Glavne skupštine o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala
21.06.2022. KTJV zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu 1,40 kn po dionici
20.06.2022. MONP zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu 1,00 kn po dionici
20.06.2022. FMPS zbog odluke Glavne skupštine o prihvaćanju prijedloga likvidatora o podjeli imovine Fonda dioničarima Fonda
20.06.2022. BCIN zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu 8,90 kn po dionici
20.06.2022. ATPL zbog prijedloga odluke Uprave Glavnoj skupštini društva o isplati dividende u iznosu 20,00 kn po dionici
  • Datum
  • Vrijednosni papiri