Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 260. Pravila Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
09.09.2020. 3MAJ zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. HHLD zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. HVDC zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. JDTC zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. JLSA zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. MGMA zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. TKPR zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
09.09.2020. VIRO zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
14.09.2020. DTR zbog određenog perioda pojačanog promatranja izdavatelja od strane Burze
20.10.2020. DTR zbog odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica društva s uvrštenja na uređenom tržištu
21.10.2020. ATPL zbog obavijesti izdavatelja o blokadi računa Društva
21.10.2020. HVDC zbog odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
  • Datum
  • Vrijednosni papiri