Nadzor trgovine: Segment za promatranje

Burza može privremeno razvrstati dionicu ili drugi financijski instrument u segment za promatranje kako bi investicijskoj javnosti skrenula pažnju na potrebu pojačanoga praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom.

Subjekt promatranja može biti financijski instrument, odnosno izdavatelj koji se trenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju objavu ulagateljima.

Razlog razvrstavanja financijskih instrumenata u segment promatranja različite su okolnosti vezane uz izdavatelja, propisane čl. 260. Pravila Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj može podnijeti Burzi pisani zahtjev kojim traži ukidanje razvrstavanja u segment za promatranje. Zahtjev mora biti obrazložen.

Popis vrijednosnica svrstanih u segment za promatranje:
Datum Vrijednosni papiri Razlog svrstavanja
07.02.2023. IGH zbog blokade računa Društva
07.02.2023. ACI zbog odluke Glavne skupštine o isplati dividende u iznosu EUR 9,57 po dionici
06.02.2023. PLAG2, PLAG zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 20,29 za redovnu i EUR 20,32 za povlaštenu dionicu
  • Datum
  • Vrijednosni papiri