Trgovanje: Održavatelji tržišta

Svrha  održavatelja tržišta je povećanje likvidnosti pojedinih financijskih instrumenata, kako bi se investitori s više povjerenja mogli odlučiti za investiranje u takve vrijednosne papire.

Održavatelji tržišta za dionice

Imenovanje održavatelja tržišta za pojedinu dionicu nije obavezno, osim u slučaju kad se dionice uvrštavaju na Vodeće tržište, a ne ispunjavaju uvjet minimalnog prosječnog dnevnog prometa i prosječne dubine knjige ponuda koji odredi Burza.
Burza može članu koji ispunjava uvjete propisane Pravilima Burze, Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima odobriti status održavatelja tržišta za jednu ili više dionica.

Održavatelji tržišta za strukturirane proizvode i udjele ETF-a

Izdavatelj strukturiranog proizvoda i udjela ETF-a je dužan imenovati održavatelja tržišta koji mora biti član Burze.
Burza može članu koji ispunjava uvjete propisane Pravilima Burze, Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima odobriti status održavatelja tržišta za jedan ili više strukturiranih proizvoda.

Postupak podnošenja zahtjeva za stjecanje statusa održavatelja tržišta detaljnije je propisan priručnikom koji donosi Burza.
 

Dokumenti

 

Aktualno

Obveze održavatelja tržišta u travnju 2024.
Raspodjela dionica prema likvidnosti u prvom tromjesečju 2024. godine
 

Odluke

Odluka o prestanku statusa Specijalista - Erste & Steiermärkische bank d.d.
Odluka br.286-1 o operativnoj primjeni ugovora - Specijalist
Odluka o operativnoj primjeni Ugovora o obavljanju poslova Specijalista - Raiffeisenbank Austria d.d.

Arhiva