Izdavatelji: Nadzor izdavatelja

U cilju očuvanja integriteta tržišta kapitala i povjerenja ulagatelja, u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o tržištu kapitala, Uredbom (EU) br. 596/2014, drugim propisima i Pravilima Burze, Burza provodi nadzor izdavatelja i financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište radi utvrđivanja ispunjavaju li izdavatelji, odnosno financijski instrumenti uvjete za uvrštenje na uređeno tržište i/ili ispunjavaju li izdavatelji obveze nakon uvrštenja propisane Pravilima Burze za određeni segment uređenog tržišta.