12/2020. (IPO) Javna ponuda novih dionica društva CIAK Grupa d.d. - Oglas*

Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 10. studenog 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 3. prosinca 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/10, ur. broj: 326-01-60-62-20-7 („Prospekt“).

Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50,
10000 Zagreb,

tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
faks (01) 6360 743,
e-mail: capital.markets@pbz.hr

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

* Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
 

Više informacija:

CIAK Grupa d.d. - Prospekt

CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica

CIAK Grupa d.d. - Obavijest o uspješnosti izdanja (16.12.2020.)

Arhiva

 • 10/2020. (IPO) CIAK Grupa d.d.
 • Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 31. srpnja 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Javna ponuda provest će se u dva kruga te će Izdavatelj objaviti javne pozive na upis novih dionica za svaki krug.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13 („Prospekt“).

  Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  Prospekt CIAK Grupa javna objava

  CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica (I. krug)

Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu
Otvorite put za povećanje kapitala javnom ponudom vaših dionica