Nema IPO i SPO novosti

Arhiva

 • 09/2021. (IPO) SPAN d.d.
 • SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava (dalje u tekstu: "Izdavatelj"), objavljuje da putem javne ponude (dalje u tekstu: "Ponuda") namjerava prodati 578.200 vlastitih dionica Izdavatelja koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "SKDD") u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SPAN-R-A i ISIN oznakom HRSPANRA0007 (dalje u tekstu: "Ponuđene dionice").
   
  Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 24. svibnja 2021. godine Odluku o uvrštenju svih dionica Izdavatelja, uključujući i Ponuđene dionice, odnosno ukupno 1.960.000 redovnih dionica Izdavatelja (dalje u tekstu: "Dionice") na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "Zagrebačka burza").
   
  Dodatno, Uprava Izdavatelja donijela je dana 27. svibnja 2021. Odluku o prodaji Ponuđenih dionica javnom ponudom i o uvrštenju Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze (dalje u tekstu: "Odluka o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom") kojom je određeno da će Izdavatelj provesti Ponudu radi prodaje svih 578.200 Ponuđenih dionica te da će po provedbi Ponude zatražiti uvrštenje svih Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
   
  Izdavatelj će provesti Ponudu u skladu s Odlukom o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom kao i u skladu s primjenjivim propisima. Po provedbi Ponude, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje svih Dionica (uključujući i Ponuđene dionice) na Službeno tržište Zagrebačke burze.
   
  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "HANFA") je Rješenjem od dana 08.07.2021., klasa: UP/I 976-02/21-01/05, urbroj: 326-01-60-62-21-9, Izdavatelju odobrila jedinstveni Prospekt u vezi s Ponudom Ponuđenih dionica i uvrštenjem Dionica na uređeno tržište (dalje u tekstu: "Prospekt").
   
  Prospekt je objavljen na internetskoj stranici Izdavatelja te je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.span.eu/en/media/prospekt/.
   
  Odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem Dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu.
   
  Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Dionice. Potencijalnim ulagateljima također se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Dionice po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
   
  Za sve dodatne informacije vezane uz Ponudu zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta ponude i uvrštenja:
    
  Za Ulagatelje fizičke osobe:

  Zagrebačka banka d.d.
  Kontakt centar
  Radno vrijeme: pon-pet 08:00-21:00 sati
  Tel: 01/3789 387
  E-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

  Za Ulagatelje pravne osobe:

  Zagrebačka banka d.d.
  Institucionalna prodaja
  Savska cesta 62
  10000 Zagreb
  Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati
  Tel: 01/6006-679, 01/6006-671
  E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

   

  SPAN d.d. – Javni poziv na podnošenje izjava o prihvatu ponude na kupnju dionica društva SPAN d.d.

  SPAN d.d. – Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište

  SPAN d.d. – Prezentacija za investitore

  SPAN d.d. – Obrazac izjave o prihvatu ponude za Kvalificirane ulagatelje

  SPAN d.d. – Obrazac izjave o prihvatu ponude za Male ulagatelje

  SPAN d.d. – Obrazac izjave o prihvatu ponude za Radnike

  SPAN d.d. – Obavijest o Konačnoj cijeni Ponuđenih dionica

  SPAN d.d. – Obavijest o rezultatima javne ponude

 • 07/2021. (SPO) Meritus ulaganja d.d.
 • Uprava Meritus ulaganja d.d. (“Izdavatelj”) donijela je dana 2. lipnja 2021. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) (dalje u tekstu: "Odluka o povećanju temeljnog kapitala") na temelju ovlasti koja je Upravi Izdavatelja dana odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od dana 30. lipnja 2020. godine (Odluka o odobrenom kapitalu) i Statutom Izdavatelja. Nadzorni odbor je svoju suglasnost na Odluku o povećanju temeljnog kapitala dao na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. godine.

  Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se s iznosa od 85.780.500,00 kuna za iznos od najviše 14.000.000,00 kuna na iznos od najviše 99.780.500,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 122.000, a najviše 140.000, novih dionica. Ponuda će se provesti u dva kruga koji će trajati 14 (četrnaest) dana te će započeti, teći i završiti istovremeno.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove dionice zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište („Prospekt“) temeljem Rješenja klasa: UP/I 976-02/21-01/06, urbroj: 326-01-60-62-21-6, od 8. srpnja 2021. Prospekt je javno objavljen i dostupan na internetskoj stranici Izdavatelja.

  Potencijalni ulagatelji trebaju pročitati Prospekt prije donošenja eventualne odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u dionice Izdavatelja. Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta od strane HANFA-e ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane potencijalne ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedene u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja i njegove grupe. Potencijalni ulagatelji trebaju samostalno procijeniti financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i grupu te na temelju toga donijeti odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja i uvrštenja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  Meritus ulaganja d.d. – Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište

  Meritus ulaganja d.d. – Javni poziv na upis novih dionica

  Meritus ulaganja d.d. – Upisnica

  Meritus ulaganja d.d. – Prezentacija za investitore

  Meritus ulaganja d.d. – Obavijest o uspješnoj provedenoj javnoj ponudi novih dionica (28.7.2021.)

 • 12/2020. (IPO) CIAK Grupa d.d.
 • Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 10. studenog 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 3. prosinca 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/10, ur. broj: 326-01-60-62-20-7 („Prospekt“).

  Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  CIAK Grupa d.d. - Prospekt

  CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica

  CIAK Grupa d.d. - Obavijest o uspješnosti izdanja (16.12.2020.)

 • 10/2020. (IPO) CIAK Grupa d.d.
 • Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 31. srpnja 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Javna ponuda provest će se u dva kruga te će Izdavatelj objaviti javne pozive na upis novih dionica za svaki krug.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13 („Prospekt“).

  Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  Prospekt CIAK Grupa javna objava

  CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica (I. krug)

Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu
Otvorite put za povećanje kapitala javnom ponudom vaših dionica