07/2021. (SPO)  Javna ponuda novih dionica društva Meritus ulaganja d.d. - Oglas*

Uprava Meritus ulaganja d.d. (“Izdavatelj”) donijela je dana 2. lipnja 2021. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) (dalje u tekstu: "Odluka o povećanju temeljnog kapitala") na temelju ovlasti koja je Upravi Izdavatelja dana odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od dana 30. lipnja 2020. godine (Odluka o odobrenom kapitalu) i Statutom Izdavatelja. Nadzorni odbor je svoju suglasnost na Odluku o povećanju temeljnog kapitala dao na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. godine.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se s iznosa od 85.780.500,00 kuna za iznos od najviše 14.000.000,00 kuna na iznos od najviše 99.780.500,00 kuna, uplatom u novcu, izdavanjem najmanje 122.000, a najviše 140.000, novih dionica. Ponuda će se provesti u dva kruga koji će trajati 14 (četrnaest) dana te će započeti, teći i završiti istovremeno.

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove dionice zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište („Prospekt“) temeljem Rješenja klasa: UP/I 976-02/21-01/06, urbroj: 326-01-60-62-21-6, od 8. srpnja 2021. Prospekt je javno objavljen i dostupan na internetskoj stranici Izdavatelja.

Potencijalni ulagatelji trebaju pročitati Prospekt prije donošenja eventualne odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u dionice Izdavatelja. Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta od strane HANFA-e ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane potencijalne ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedene u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja i njegove grupe. Potencijalni ulagatelji trebaju samostalno procijeniti financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i grupu te na temelju toga donijeti odluku o eventualnom upisu novih dionica.

Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja i uvrštenja:

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50,
10000 Zagreb,

tel. (01) 6360 702; 64 476/477, 
faks (01) 6360 743,
e-mail: capital.markets@pbz.hr

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

* Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
 

Više informacija:

Meritus ulaganja d.d. – Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište

Meritus ulaganja d.d. – Javni poziv na upis novih dionica

Meritus ulaganja d.d. – Upisnica

Meritus ulaganja d.d. – Prezentacija za investitore

Meritus ulaganja d.d. – Obavijest o uspješnoj provedenoj javnoj ponudi novih dionica (28.7.2021.)

Arhiva

 • 12/2020. (IPO) CIAK Grupa d.d.
 • Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 10. studenog 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 3. prosinca 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/10, ur. broj: 326-01-60-62-20-7 („Prospekt“).

  Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  CIAK Grupa d.d. - Prospekt

  CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica

  CIAK Grupa d.d. - Obavijest o uspješnosti izdanja (16.12.2020.)

 • 10/2020. (IPO) CIAK Grupa d.d.
 • Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 31. srpnja 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Javna ponuda provest će se u dva kruga te će Izdavatelj objaviti javne pozive na upis novih dionica za svaki krug.

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13 („Prospekt“).

  Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

  Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

  Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

  Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

  Privredna banka Zagreb d.d.,
  Radnička cesta 50,
  10000 Zagreb,

  tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
  faks (01) 6360 743,
  e-mail: capital.markets@pbz.hr

  radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

  * Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
   

  Više informacija:

  Prospekt CIAK Grupa javna objava

  CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica (I. krug)

Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu
Otvorite put za povećanje kapitala javnom ponudom vaših dionica