2020. (IPO) Javna ponuda novih dionica društva CIAK Grupa d.d. - Oglas*

Glavna skupština društva CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima („Izdavatelj“) je dana 31. srpnja 2020. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdanjem najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Javna ponuda provest će se u dva kruga te će Izdavatelj objaviti javne pozive na upis novih dionica za svaki krug.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica na uređeno tržište dana 8. listopada 2020. godine temeljem Rješenja, klasa: UP/I 976-02/20-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-20-13 („Prospekt“).

Izdavatelj izjavljuje kako se odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem dionica ponuđenih za upis u sklopu javne ponude.

Izdavatelj će, uz uvjet uspješnosti ponude novih dionica, za nove i svih 13.406.390 postojećih dionica zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prije donošenja investicijske odluke o upisu novih dionica, Izdavatelj poziva sve zainteresirane ulagatelje da pročitaju i upoznaju se s Prospektom, uključujući, ali ne ograničavajući se na čimbenike rizika navedenih u Prospektu, a koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja te da na temelju toga donesu odluku o eventualnom upisu novih dionica.

Za sve dodatne informacije vezane uz javnu ponudu novih dionica zainteresirani ulagatelji mogu kontaktirati Agenta izdanja:

Privredna banka Zagreb d.d.,
Radnička cesta 50,
10000 Zagreb,

tel. (01) 6360 765/ 702; 64 476/477, 
faks (01) 6360 743,
e-mail: capital.markets@pbz.hr

radnim danom u vremenu od 8:30 do 16:30 sati.

* Ovaj oglas sastavljen je sukladno odredbama članka 22. Uredbe (EU) 2017/1129 i člancima 13. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/979.
 

Više informacija:

Prospekt CIAK Grupa javna objava

CIAK Grupa d.d. - Javni poziv na upis novih dionica (I. krug)

Arhiva

Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu
Otvorite put za povećanje kapitala javnom ponudom vaših dionica