Podaci: Krajnji korisnici

Podaci u realnom vremenu

Podaci u realnom vremenu krajnjim su korisnicima dostupni putem aplikacije   

Tržišni podaci s odgodom

Podaci s vremenskim odmakom krajnjim su korisnicima dostupni besplatno putem internetske stranice Zagrebačke burze:

Pregled trgovine na uređenom tržištu

Pregled trgovine na PROGRESS tržištu

Podaci na kraju dana

Podaci na kraju dana dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Podatke na kraju dana možete primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

Godišnja naknada za dostavu podataka na kraju dana iznosi 199,08 EUR (1.500,00 HRK*) uvećano za iznos PDV-a, sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

* Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV. Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Povijesni tržišni podaci

Povijesni tržišni podaci dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze ili na upit uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.
 • Cjenik
 • Tip podataka Cijena*  
  Svi povijesni podaci 398,17 EUR (3.000,00 HRK**)  
  Povijesni podaci za jedan financijski instrument 159,27 EUR (1.200,00 HRK**)  
  Potvrda o cijeni preuzimanja 159,27 EUR (1.200,00 HRK**)  
  Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 19,91 EUR (150,00 HRK**)  
  Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 19,91 EUR (150,00 HRK**)  

  * Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV.
  ** Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije

Periodička izvješća o trgovini

Mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o trgovini dostupna su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Periodička izvješća o trgovini korisnici mogu primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

 • Cjenik
 • Tip izvještaja Cijena*
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji 199,08 EUR (1.500,00 HRK**)
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji, tjedni i dnevni 358,35 EUR (2.700,00 HRK**)
  Dnevni sa svim najboljim ponudama na kupnju i prodaju 464,53 EUR (3.500,00 HRK**)

  * Naknade su godišnje i ne uključuju PDV.
  ** Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije

Potvrde

Zagrebačka burza nudi uslugu izrade potvrda o uvrštenju i cijeni financijskih instrumenata uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

 • Cjenik
 • Vrsta potvrde Cijena*
  Potvrda o cijeni preuzimanja 159,27 EUR (1.200,00 HRK**)
  Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 19,91 EUR (150,00 HRK**)
  Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 19,91 EUR (150,00 HRK**)
  Potvrda o primanju u trgovinu 19,91 EUR (150,00 HRK**)
  Potvrda o status člana i/ili održavatelja tržišta 19,91 EUR (150,00 HRK**)
  Druge potvrde 19,91 EUR (150,00 HRK**)

  * Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV.
  ** Informativna naknada primjenom fiksnog tečaja konverzije

web aplikacija za praćenje burzovnih informacija u realnom vremenu namijenjena krajnjim korisnicima
dostava povijesnih podatka, periodičkih izvješća i potvrda