Podaci: Krajnji korisnici

Podaci u realnom vremenu

Podaci u realnom vremenu krajnjim su korisnicima dostupni putem aplikacije   

Tržišni podaci s odgodom

Podaci s vremenskim odmakom krajnjim su korisnicima dostupni besplatno putem internetske stranice Zagrebačke burze:

Pregled trgovine na uređenom tržištu

Pregled trgovine na PROGRESS tržištu

Podaci na kraju dana

Podaci na kraju dana dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Podatke na kraju dana možete primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

Godišnja naknada za dostavu podataka na kraju dana iznosi 1.500,00 HRK uvećano za iznos PDV-a, sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

Povijesni tržišni podaci

Povijesni tržišni podaci dostupni su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze ili na upit uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.
 • Cjenik
 • Tip podataka Cijena*  
  Svi povijesni podaci 3.000,00 HRK  
  Povijesni podaci za jedan financijski instrument 1.200,00 HRK  
  Potvrda o cijeni preuzimanja 1.200,00 HRK  
  Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 150, 00 HRK  
  Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 150,00 HRK  

  * Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV. 

Periodička izvješća o trgovini

Mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o trgovini dostupna su besplatno putem Internetske stranice Zagrebačke burze.

Periodička izvješća o trgovini korisnici mogu primati i dostavom Zagrebačke burze putem e-maila, u obliku Excel datoteka.

 • Cjenik
 • Tip izvještaja Cijena*
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji 1.500,00 HRK
  Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji, tjedni i dnevni 2.700,00 HRK
  Dnevni sa svim najboljim ponudama na kupnju i prodaju 3.500,00 HRK

  * Naknade su godišnje i ne uključuju PDV.

Potvrde

Zagrebačka burza nudi uslugu izrade potvrda o uvrštenju i cijeni financijskih instrumenata uz naknadu sukladno Cjeniku Zagrebačke burze.

 • Cjenik
 • Vrsta potvrde Cijena*
  Potvrda o cijeni preuzimanja 1.200,00 HRK
  Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 150,00 HRK
  Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 150,00 HRK
  Potvrda o primanju u trgovinu 150, 00 HRK
  Potvrda o status člana i/ili održavatelja tržišta 150,00 HRK
  Druge potvrde 150,00 HRK

  * Naknade su jednokratne i ne uključuju PDV. 

web aplikacija za praćenje burzovnih informacija u realnom vremenu namijenjena krajnjim korisnicima
dostava povijesnih podatka, periodičkih izvješća i potvrda