Mehanizmi zaštite trgovanja: Kontrole prije trgovanja

Kontrole prije trgovanja odnose se na maksimalnu vrijednost naloga i maksimalnu količinu naloga sukladno Pravilima burze i Trgovinskom priručniku.

Maksimalna vrijednost naloga i maksimalna količina naloga određuju se jednom godišnje. Objava podataka za svaki financijski instrument izvršit će se najkasnije do 22. siječnja, a primjena će biti od 1. veljače svake godine.

Iznimno od odredbi propisanih u Trgovinskom priručniku, Burza zbog prelaska na euro prvo određivanje iznosa kontrola prije trgovanja objavljuje dana 30. prosinca 2022. g, a primjena je od 2. siječnja 2023. g.

Kontrole prije trgovanja koje se primjenjuju od 1. veljače 2024. g. možete preuzeti u Excel datoteci.
Simbol ISIN Max. vrijednost naloga Max. količina naloga
  • Simbol
  • Max. vrijednost naloga
  • Max. količina naloga