Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 9,91 3.500,00 34.685,00
7CRO HRICAMFCR102 17,26 17,00 293,42
7SLO HRICAMFSBI06 21,4135 184,00 3.940,08
ADPL HRADPLRA0006 15,2962 822,00 12.573,50
ADRS HRADRSRA0007 66,4308 289,00 19.198,50
ADRS2 HRADRSPA0009 58,4579 667,00 38.991,40
ATGR HRATGRRA0003 49,7526 38,00 1.890,60
ATPL HRATPLRA0008 56,7854 920,00 52.242,60
ERNT HRERNTRA0000 217,4318 44,00 9.567,00
H253B HRRHMFO253B1 100,79 70.000,00 70.553,00
H26CA HRRHMFO26CA5 102,7850 2.800.000,00 2.877.980,00
HPB HRHPB0RA0002 139,5674 282,00 39.358,00
HT HRHT00RA0005 24,8814 2.477,00 61.631,20
INGR HRINGRRA0001 3,20 520,00 1.664,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,45 174,00 1.644,30
JDRN HRJDRNRB0002 1,65 600,00 990,00
KODT HRKODTRA0007 472,00 10,00 4.720,00
KODT2 HRKODTPA0009 480,7692 13,00 6.250,00
KRAS HRKRASRA0008 71,50 30,00 2.145,00
LRHC HRLRHCRA0008 165,00 5,00 825,00
MONP HRMONPRA0007 5,50 1.500,00 8.250,00
PLAG HRPLAGRA0003 292,00 3,00 876,00
PODR HRPODRRA0004 100,6004 1.487,00 149.592,80
RIVP HRRIVPRA0000 4,3435 9.832,00 42.704,82
SPAN HRSPANRA0007 58,63 73,00 4.280,00
TUHO HRTUHORA0001 600,00 8,00 4.800,00
ULPL HRULPLRA0002 19,1624 639,00 12.244,80
ZABA HRZABARA0009 11,7222 2.734,00 32.048,60
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena