Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7SLO HRICAMFSBI06 20,25 66,00 1.336,50
ADPL HRADPLRA0006 13,0068 1.110,00 14.437,50
ADRS HRADRSRA0007 60,7841 176,00 10.698,00
ADRS2 HRADRSPA0009 51,40 10,00 514,00
ARNT HRARNTRA0004 32,00 314,00 10.048,00
ATGR HRATGRRA0003 48,6176 136,00 6.612,00
ATPL HRATPLRA0008 50,8844 180,00 9.159,20
CKML HRCKMLRA0008 10,10 15,00 151,50
ERNT HRERNTRA0000 243,3056 72,00 17.518,00
HT HRHT00RA0005 24,3365 622,00 15.137,30
IKBA HRIKBARA0008 320,00 5,00 1.600,00
INA HRINA0RA0007 460,00 22,00 10.120,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,40 50,00 470,00
KTJV HRKTJVRA0002 6,30 92,00 579,60
LRHC HRLRHCRA0008 160,1733 75,00 12.013,00
PLAG HRPLAGRA0003 259,6463 147,00 38.168,00
PODR HRPODRRA0004 94,4836 110,00 10.393,20
RIVP HRRIVPRA0000 4,0541 3.472,00 14.075,73
SNBA HRSNBARA0003 6,0313 80,00 482,50
SPAN HRSPANRA0007 43,7856 2.383,00 104.341,20
TUHO HRTUHORA0001 595,00 18,00 10.710,00
VIRO HRVIRORA0001 8,45 31,00 261,95
VLEN HRVLENRB0001 2,5438 3.328,00 8.465,88
ZABA HRZABARA0009 9,70 3.255,00 31.573,50
ZB HRZB00RA0003 3,7052 306,00 1.133,80
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena