Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
3LNG HRLNGUO31AE3 60,00 30.000,00 135.416,70
7CRO HRICAMFCR102 120,08 296,00 35.544,50
7SLO HRICAMFSBI06 146,04 342,00 49.946,50
ACI HRACI0RA0000 6.987,50 8,00 55.900,00
ADPL HRADPLRA0006 154,52 12.443,00 1.922.687,00
ADRS HRADRSRA0007 461,20 363,00 167.416,00
ADRS2 HRADRSPA0009 420,99 677,00 285.011,00
ARNT HRARNTRA0004 316,00 520,00 164.320,00
ATGR HRATGRRA0003 1.601,18 203,00 325.040,00
ATPL HRATPLRA0008 494,71 4.391,00 2.172.284,00
CKML HRCKMLRA0008 80,00 1.973,00 157.840,00
CROS HRCROSRA0002 6.692,86 42,00 281.100,00
DDJH HRDDJHRA0007 4,70 4.911,00 23.061,12
ERNT HRERNTRA0000 1.820,83 444,00 808.450,00
GRNL HRGRNLRA0006 24,41 1.814,00 44.283,20
H247E HRRHMFO247E7 115,39 500.000,00 4.340.482,55
HPB HRHPB0RA0002 583,66 146,00 85.215,00
HT HRHT00RA0005 184,97 5.937,00 1.098.193,50
HTPK HRHTPKRA0002 48,40 300,00 14.520,00
IGH HRIGH0RA0006 117,91 133,00 15.682,00
INGR HRINGRRA0001 9,69 5.700,00 55.236,20
JDGT HRJDGTRA0000 1.505,00 20,00 30.100,00
JDOS HRJDOSRA0001 4.300,00 1,00 4.300,00
JDPL HRJDPLRA0007 70,43 649,00 45.707,50
JDTC HRJDTCRA0004 13,00 188,00 2.444,00
JNAF HRJNAFRA0000 4.760,00 8,00 38.080,00
KODT HRKODTRA0007 1.968,75 16,00 31.500,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.930,00 2,00 3.860,00
KOEI HRKOEIRA0009 750,46 76,00 57.035,00
KRAS HRKRASRA0008 760,00 5,00 3.800,00
LKPC HRLKPCRA0005 650,00 8,00 5.200,00
LKRI HRLKRIRA0007 30,00 101,00 3.030,00
LPLH HRLPLHRA0009 146,15 104,00 15.200,00
MAIS HRMAISRA0007 300,00 70,00 21.000,00
MGMA HRMGMARA0005 0,24 3.000,00 720,00
OPTE HROPTERA0001 5,10 91.438,00 466.479,58
PLAG HRPLAGRA0003 1.691,15 26,00 43.970,00
PODR HRPODRRA0004 629,93 1.318,00 830.254,00
RIVP HRRIVPRA0000 31,92 16.606,00 530.080,00
SAPN HRSAPNRA0007 826,54 39,00 32.235,00
SLRS HRSLRSRA0007 580,00 20,00 11.600,00
SPAN HRSPANRA0007 204,88 1.111,00 227.622,00
TPNG HRTPNGRA0000 41,61 7.084,00 294.755,00
TUHO HRTUHORA0001 3.649,80 98,00 357.680,00
ULPL HRULPLRA0002 118,92 227,00 26.994,00
VART HRVARTR10005 7,60 130,00 988,00
VIRO HRVIRORA0001 26,69 834,00 22.263,60
VLEN HRVLENRB0001 8,85 20,00 177,00
ZABA HRZABARA0009 67,31 7.201,00 484.733,00
ZB HRZB00RA0003 13,00 600,00 7.800,00
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena