Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije).

Indeks CROBIS računa se za dužničke vrijednosne papire koristeći referentne cijene.
 

Cijene dionica i ETF-ova zaključno s 31.12.2022. izražene su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.

Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7BET HRICAMFBETR5 13,95 794,00 11.076,30
7CASH HRICAMFEUMM1 101,70 10,00 1.017,00
7SLO HRICAMFSBI06 26,7016 227,00 6.061,27
ADRS2 HRADRSPA0009 61,1333 150,00 9.170,00
ARNT HRARNTRA0004 32,0361 3.037,00 97.293,60
ATPL HRATPLRA0008 43,9724 29,00 1.275,20
DLKV HRDLKVRA0006 2,42 74,00 179,08
ERNT HRERNTRA0000 208,7928 111,00 23.176,00
H24BA HRRHMFO24BA2 97,73 2.296.104,58 2.243.983,01
H253B HRRHMFO253B1 100,00 5.000,00 5.000,00
H34BA HRRHMFO34BA1 78,55 2.845.000,00 2.234.747,50
HPB HRHPB0RA0002 226,00 15,00 3.390,00
HT HRHT00RA0005 30,3189 371,00 11.248,30
IGH HRIGH0RA0006 12,80 3,00 38,40
INA HRINA0RA0007 500,00 36,00 18.000,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.400,00 1,00 1.400,00
KOEI HRKOEIRA0009 256,8246 114,00 29.278,00
MONP HRMONPRA0007 8,15 710,00 5.786,50
PODR HRPODRRA0004 158,00 27,00 4.266,00
RIVP HRRIVPRA0000 5,2019 8.990,00 46.765,26
SAPN HRSAPNRA0007 80,0513 39,00 3.122,00
ZABA HRZABARA0009 18,3593 1.325,00 24.326,05
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena