Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
ADPL HRADPLRA0006 135,68 263,00 35.685,00
ADRS HRADRSRA0007 428,47 590,00 252.798,00
ADRS2 HRADRSPA0009 366,00 300,00 109.800,00
ATGR HRATGRRA0003 1.214,69 96,00 116.610,00
ATPL HRATPLRA0008 158,63 537,00 85.182,00
DLKV HRDLKVRA0006 7,21 27.227,00 196.369,50
ERNT HRERNTRA0000 1.442,68 198,00 285.650,00
HPB HRHPB0RA0002 434,00 27,00 11.718,00
HT HRHT00RA0005 175,48 2.589,00 454.318,50
IKBA HRIKBARA0008 1.340,00 10,00 13.400,00
ILRA HRILRARA0009 130,00 30,00 3.900,00
INA HRINA0RA0007 2.840,00 4,00 11.360,00
INGR HRINGRRA0001 7,82 18.343,00 143.482,85
JDRN HRJDRNRB0002 13,60 1.000,00 13.600,00
JNAF HRJNAFRA0000 4.250,00 2,00 8.500,00
KABA HRKABARA0006 7,70 260,00 2.002,45
KOKA HRKOKARA0009 306,00 13,00 3.978,00
KRAS HRKRASRA0008 606,00 80,00 48.480,00
KTJV HRKTJVRA0002 26,20 117,00 3.065,40
LKRI HRLKRIRA0007 26,40 40,00 1.056,00
LRHC HRLRHCRA0008 1.070,00 17,00 18.190,00
LURA HRLURARA0003 770,00 27,00 20.790,00
OPTE HROPTERA0001 4,90 13.150,00 64.456,98
PBZ HRPBZ0RA0004 760,00 10,00 7.600,00
PODR HRPODRRA0004 449,85 260,00 116.960,00
PTKM HRPTKMRA0005 76,60 14,00 1.072,40
RIVP HRRIVPRA0000 22,90 25.444,00 582.737,00
SAPN HRSAPNRA0007 306,00 10,00 3.060,00
THNK HRTHNKRA0004 166,00 35,00 5.810,00
ZABA HRZABARA0009 50,18 3.864,00 193.913,00
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena