Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
ATPL HRATPLRA0008 164,88 104,00 17.148,00
HT HRHT00RA0005 176,16 590,00 103.935,00
KABA HRKABARA0006 6,85 500,00 3.425,00
LRHC HRLRHCRA0008 1.163,75 32,00 37.240,00
OPTE HROPTERA0001 4,73 46.931,00 221.962,02
PTKM HRPTKMRA0005 68,40 19,00 1.299,60
VART HRVARTR10005 9,50 227,00 2.156,50
VLEN HRVLENRB0001 8,30 556,00 4.614,80
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena