Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7CRO HRICAMFCR102 117,20 8,00 937,60
7SLO HRICAMFSBI06 141,26 1.968,00 277.994,60
ADPL HRADPLRA0006 185,25 610,00 113.002,50
ADRS HRADRSRA0007 472,00 100,00 47.200,00
ADRS2 HRADRSPA0009 419,99 421,00 176.815,00
ARNT HRARNTRA0004 308,71 140,00 43.220,00
ATGR HRATGRRA0003 1.503,89 437,00 657.200,00
ATPL HRATPLRA0008 425,05 2.964,00 1.259.839,00
CKML HRCKMLRA0008 7.800,00 14,00 109.200,00
DLKV HRDLKVRA0006 113,67 550,00 62.519,00
ERNT HRERNTRA0000 1.660,95 142,00 235.855,00
GRNL HRGRNLRA0006 20,48 49,00 1.003,60
HIMR HRHIMRRA0001 835,46 186,00 155.395,00
HPB HRHPB0RA0002 556,87 1.454,00 809.685,00
HT HRHT00RA0005 190,42 973,00 185.282,50
IGH HRIGH0RA0006 100,00 217,00 21.700,00
IKBA HRIKBARA0008 1.575,00 100,00 157.500,00
ILRA HRILRARA0009 161,00 47,00 7.567,00
INA HRINA0RA0007 3.240,00 1,00 3.240,00
INGR HRINGRRA0001 12,01 651,00 7.818,60
JDPL HRJDPLRA0007 36,12 1.265,00 45.689,00
KODT HRKODTRA0007 1.950,34 87,00 169.680,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.947,63 59,00 114.910,00
KOEI HRKOEIRA0009 755,00 21,00 15.855,00
KRAS HRKRASRA0008 750,00 25,00 18.750,00
LKPC HRLKPCRA0005 484,26 403,00 195.158,00
LKRI HRLKRIRA0007 28,99 1.019,00 29.537,40
MAIS HRMAISRA0007 300,00 204,00 61.200,00
OPTE HROPTERA0001 4,91 60.000,00 294.757,00
PLAG HRPLAGRA0003 1.650,00 4,00 6.600,00
PODR HRPODRRA0004 578,00 420,00 242.760,00
PTKM HRPTKMRA0005 50,37 978,00 49.265,90
RIVP HRRIVPRA0000 28,68 10.513,00 301.504,60
SAPN HRSAPNRA0007 641,32 76,00 48.740,00
SLPF HRSLPFRA0004 22,11 40.200,00 888.741,60
SLRS HRSLRSRA0007 575,00 13,00 7.475,00
THNK HRTHNKRA0004 228,26 1.667,00 380.508,00
TPNG HRTPNGRA0000 44,54 7.767,00 345.971,00
TUHO HRTUHORA0001 3.391,00 200,00 678.200,00
ULPL HRULPLRA0002 91,78 710,00 65.165,50
VIS HRVIS0RA0002 7,35 300,00 2.205,00
VLEN HRVLENRB0001 10,07 24.898,00 250.677,40
ZABA HRZABARA0009 59,93 2.500,00 149.820,00
ZB HRZB00RA0003 12,78 500,00 6.389,00
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena