Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
3LNG HRLNGUO31AE3 80,00 3.169,00 19.069,85
7SLO HRICAMFSBI06 127,02 5.460,00 693.515,00
ACI HRACI0RA0000 7.550,00 3,00 22.650,00
ADPL HRADPLRA0006 77,00 134,00 10.318,00
ADRS HRADRSRA0007 422,00 22,00 9.284,00
ADRS2 HRADRSPA0009 386,92 526,00 203.518,00
ARNT HRARNTRA0004 230,26 1.944,00 447.634,00
ATGR HRATGRRA0003 359,89 269,00 96.810,00
ATPL HRATPLRA0008 402,85 3.527,00 1.420.851,00
ERNT HRERNTRA0000 1.591,25 80,00 127.300,00
H287A HRRHMFO287A1 84,00 3.000.000,00 2.520.000,00
HIMR HRHIMRRA0001 808,68 680,00 549.900,00
HPB HRHPB0RA0002 800,80 50,00 40.040,00
HT HRHT00RA0005 179,42 5.809,00 1.042.224,50
HTPK HRHTPKRA0002 42,60 109,00 4.643,40
IGH HRIGH0RA0006 76,16 782,00 59.555,00
INGR HRINGRRA0001 15,23 2.541,00 38.698,95
JDOS HRJDOSRA0001 4.377,50 8,00 35.020,00
JDPL HRJDPLRA0007 56,50 1.807,00 102.087,00
KODT HRKODTRA0007 2.182,22 9,00 19.640,00
KODT2 HRKODTPA0009 2.100,00 5,00 10.500,00
KOEI HRKOEIRA0009 860,66 53,00 45.615,00
KRAS HRKRASRA0008 690,00 4,00 2.760,00
KTJV HRKTJVRA0002 43,80 84,00 3.679,20
LKRI HRLKRIRA0007 45,25 260,00 11.764,00
MAIS HRMAISRA0007 300,00 225,00 67.500,00
MONP HRMONPRA0007 39,00 814,00 31.746,00
PDBA HRPDBARA0008 214,00 33,00 7.062,00
PLAG HRPLAGRA0003 1.600,00 8,00 12.800,00
PODR HRPODRRA0004 562,69 1.629,00 916.618,00
RIVP HRRIVPRA0000 28,97 32.250,00 934.128,50
SAPN HRSAPNRA0007 755,73 103,00 77.840,00
SPAN HRSPANRA0007 237,38 80,00 18.990,00
TKPR HRTKPRRA0000 935,00 10,00 9.350,00
TPNG HRTPNGRA0000 75,34 7.098,00 534.776,00
TUHO HRTUHORA0001 4.160,00 50,00 208.000,00
ULPL HRULPLRA0002 100,17 381,00 38.165,50
VIRO HRVIRORA0001 48,03 270,00 12.968,00
VLEN HRVLENRB0001 15,16 6.565,00 99.504,70
ZABA HRZABARA0009 64,65 386,00 24.953,40
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena