Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7CRO HRICAMFCR102 111,62 66,00 7.367,20
7SLO HRICAMFSBI06 125,04 2.425,00 303.211,80
ADPL HRADPLRA0006 178,01 1.184,00 210.768,00
ADRS HRADRSRA0007 446,91 110,00 49.160,00
ADRS2 HRADRSPA0009 406,22 2.206,00 896.114,00
ATGR HRATGRRA0003 1.540,00 672,00 1.034.880,00
ATPL HRATPLRA0008 234,14 4.899,00 1.147.058,00
CIAK HRCIAKRA0007 39,01 49,00 1.911,40
CKML HRCKMLRA0008 7.300,00 50,00 365.000,00
DDJH HRDDJHRA0007 3,85 3.000,00 11.549,00
DLKV HRDLKVRA0006 6,90 35.011,00 241.729,82
ERNT HRERNTRA0000 1.599,30 228,00 364.640,00
HIMR HRHIMRRA0001 715,00 6,00 4.290,00
HPB HRHPB0RA0002 503,15 1.631,00 820.644,00
HT HRHT00RA0005 189,51 1.558,00 295.259,50
HTPK HRHTPKRA0002 68,50 55,00 3.767,50
HZVG HRHZVGRA0002 10,00 41,00 410,00
IGH HRIGH0RA0006 137,00 165,00 22.605,00
IKBA HRIKBARA0008 1.555,00 6,00 9.330,00
ILRA HRILRARA0009 156,00 82,00 12.792,00
INGR HRINGRRA0001 11,16 2.000,00 22.313,40
JDGT HRJDGTRA0000 1.576,00 10,00 15.760,00
JDPL HRJDPLRA0007 23,28 826,00 19.232,80
JDRN HRJDRNRB0002 13,20 350,00 4.620,00
JNAF HRJNAFRA0000 4.360,00 4,00 17.440,00
KODT HRKODTRA0007 1.680,00 110,00 184.800,00
KODT2 HRKODTPA0009 1.667,75 40,00 66.710,00
KOEI HRKOEIRA0009 685,00 2.500,00 1.712.500,00
KRAS HRKRASRA0008 697,65 117,00 81.625,00
LKPC HRLKPCRA0005 404,00 6,00 2.424,00
OPTE HROPTERA0001 6,46 7.400,00 47.828,00
PBZ HRPBZ0RA0004 810,00 77,00 62.370,00
PLAG HRPLAGRA0003 1.510,00 91,00 137.410,00
PODR HRPODRRA0004 552,00 14,00 7.728,00
PTKM HRPTKMRA0005 61,00 360,00 21.960,00
RIVP HRRIVPRA0000 28,99 7.331,00 212.545,70
SLRS HRSLRSRA0007 570,00 49,00 27.930,00
SNBA HRSNBARA0003 44,00 300,00 13.200,00
SUKC HRSUKCRA0001 172,00 170,00 29.240,00
TPNG HRTPNGRA0000 44,87 2.437,00 109.336,80
ULPL HRULPLRA0002 42,94 717,00 30.790,80
VIRO HRVIRORA0001 22,00 369,00 8.118,00
VIS HRVIS0RA0002 7,93 1.273,00 10.100,40
VLEN HRVLENRB0001 13,47 3.593,00 48.386,50
ZABA HRZABARA0009 56,32 1.962,00 110.504,40
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena