Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
7CRO HRICAMFCR102 108,60 275,00 29.865,00
7SLO HRICAMFSBI06 113,70 2.752,00 312.909,00
ADPL HRADPLRA0006 181,41 2.916,00 528.997,00
ADRS HRADRSRA0007 472,00 12,00 5.664,00
ADRS2 HRADRSPA0009 427,99 1.264,00 540.985,00
ATGR HRATGRRA0003 1.360,00 54,00 73.440,00
ATPL HRATPLRA0008 170,01 399,00 67.834,50
CKML HRCKMLRA0008 7.500,00 10,00 75.000,00
CRAL HRCRALRA0005 17,00 59,00 1.003,00
DDJH HRDDJHRA0007 4,36 7.816,00 34.049,22
DLKV HRDLKVRA0006 6,20 23.275,00 144.264,12
ERNT HRERNTRA0000 1.501,25 32,00 48.040,00
H34BA HRRHMFO34BA1 98,15 240.000,00 240.014,38
HT HRHT00RA0005 185,04 5.991,00 1.108.587,00
INGR HRINGRRA0001 8,74 1.669,00 14.594,10
JDGT HRJDGTRA0000 1.381,43 35,00 48.350,00
JDPL HRJDPLRA0007 9,55 7,00 66,85
JDRN HRJDRNRB0002 14,30 50,00 715,00
LKRI HRLKRIRA0007 29,83 661,00 19.718,20
LPLH HRLPLHRA0009 121,34 456,00 55.333,00
MDKA HRMDKARA0000 18.000,00 2,00 36.000,00
OPTE HROPTERA0001 5,30 1.287,00 6.816,58
PBZ HRPBZ0RA0004 825,00 6,00 4.950,00
PLAG HRPLAGRA0003 1.500,00 4,00 6.000,00
PODR HRPODRRA0004 497,44 3.291,00 1.637.090,00
PTKM HRPTKMRA0005 71,20 21,00 1.495,20
RIVP HRRIVPRA0000 31,57 29.874,00 943.149,30
SAPN HRSAPNRA0007 426,00 25,00 10.650,00
SLRS HRSLRSRA0007 423,90 123,00 52.140,00
SUKC HRSUKCRA0001 139,54 334,00 46.607,00
THNK HRTHNKRA0004 169,00 58,00 9.802,00
TPNG HRTPNGRA0000 42,16 1.919,00 80.903,00
VART HRVARTR10005 8,00 850,00 6.800,00
VIRO HRVIRORA0001 28,77 217,00 6.242,40
VLEN HRVLENRB0001 11,39 1.109,00 12.627,70
ZABA HRZABARA0009 56,16 5.625,00 315.909,80
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena