Statistika: Referentne cijene

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Simbol ISIN Cijena Količina Promet
ADRS2 HRADRSPA0009 420,00 466,00 195.720,00
ATGR HRATGRRA0003 1.610,00 1,00 1.610,00
ATPL HRATPLRA0008 542,60 151,00 81.932,00
DDJH HRDDJHRA0007 2,40 501,00 1.202,40
DLKV HRDLKVRA0006 20,78 13.782,00 286.448,80
ERNT HRERNTRA0000 1.874,22 51,00 95.585,00
HT HRHT00RA0005 179,35 191,00 34.255,00
INA HRINA0RA0007 3.470,00 2,00 6.940,00
JDPL HRJDPLRA0007 69,31 180,00 12.475,00
KODT HRKODTRA0007 2.516,14 114,00 286.840,00
KODT2 HRKODTPA0009 2.504,62 104,00 260.480,00
KOKA HRKOKARA0009 456,00 10,00 4.560,00
KRAS HRKRASRA0008 760,00 32,00 24.320,00
LKRI HRLKRIRA0007 29,20 92,00 2.686,40
MAIS HRMAISRA0007 302,00 15,00 4.530,00
PODR HRPODRRA0004 596,90 102,00 60.884,00
RIVP HRRIVPRA0000 34,00 150,00 5.100,00
ULPL HRULPLRA0002 140,00 23,00 3.220,00
VIRO HRVIRORA0001 31,41 161,00 5.057,60
ZABA HRZABARA0009 64,97 1.370,00 89.014,80
  • Simbol
  • ISIN
  • Cijena