Nadzor izdavatelja: Izvanredan pregled

Sljedeće okolnosti predstavljaju razlog za izvanredan prijelaz dionica u niži segment uređenog tržišta:
  1. otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka,
  2. otvaranje postupka likvidacije,
  3. otvaranje postupka izvanredne uprave, ili
  4. druge izvanredne okolnosti za koje Burza procijeni da mogu utjecati na redovno poslovanje izdavatelja i njegovo ispunjavanje obveza nakon uvrštenja odnosno na fer, uredno i djelotvorno trgovanje.
Odluku o izvanrednom prijelazu dionica u niži segment uređenog tržišta Burza objavljuje na svojim internetskim stranicama najmanje 10 (deset) trgovinskih dana prije nego što se dionicama izdavatelja započne trgovati u nižem segmentu uređenog tržišta.