O Zagrebačkoj burzi: Organizacijska struktura

 

Organizacija Burze

Statut društva
Nadzorni odbor
Uprava društva
Odjeli i funkcije

Odbori

 • Odbor za mjere zaštite tržišta
 • Odbor za mjere zaštite tržišta ima 7 članova od kojih jedan obnaša dužnost predsjednika.
  Članove Odbora imenuje Uprava Burze na rok od 3 godine.
   
  Članovi Odbora za mjere zaštite tržišta imenovani od Uprave Zagrebačke burze dana 26. rujna 2022.g.:
  1.     Tomislav Gračan, kao član Uprave Burze;
  2.     prof. dr. sc. Alen Stojanović, kao predstavnik akademske zajednice znanstveno-nastavnog zvanja s Ekonomskog fakulteta;
  3.     izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, kao predstavnik akademske zajednice znanstveno-nastavnog zvanja s Pravnog fakulteta;
  4.     Josipa Jurinić, kao predstavnik iz redova arbitara s liste Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori;
  5.     Tamas Nagy, kao predstavnik članova Burze;
  6.     Katarina Mindoljević, kao predstavnik izdavatelja čiji su financijski instrumenti uvršteni na Službeno ili Vodeće tržište;
  7.     Blaženka Eror Matić, kao predstavnik profesionalnih ulagatelja.