Pravna regulativa: Cjenik usluga

  Odobrenje Agencije Stupanje na snagu
Cjenik  3.11.2023. 11.11.2023.
Cjenik NOVO  3.11.2023. 01.01.2024.
Odluka o popustu na naknadu za promjenu karakteristika financijskih instrumenata (euro) NOVO  - 24.11.2023.
Odluka o popustu na provizije na transakcije udjelima ETF-ova NOVO  - 24.11.2023.
Odluka o popustu na naknadu za prijelaz na Vodeće tržište NOVO  - 24.11.2023.
Odluka o popustu na naknadu za promjenu oznake financijskih instrumenata NOVO  - 24.11.2023.