Statistics: Reference Prices

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Symbol ISIN Price Volume Turnover
7SLO HRICAMFSBI06 143.13 334.00 47,805.40
ADPL HRADPLRA0006 175.50 200.00 35,100.00
ADRS2 HRADRSPA0009 416.00 130.00 54,080.00
ARNT HRARNTRA0004 313.53 2,747.00 861,264.00
ATGR HRATGRRA0003 1,490.00 34.00 50,660.00
ATPL HRATPLRA0008 492.61 2,370.00 1,167,491.00
AUHR HRAUHRRA0009 830.00 15.00 12,450.00
BLKL HRBLKLRA0000 192.00 8.00 1,536.00
CKML HRCKMLRA0008 7,741.67 12.00 92,900.00
CRAL HRCRALRA0005 13.80 20.00 276.00
CTKS HRCTKSRA0004 220.00 282.00 62,040.00
DDJH HRDDJHRA0007 3.00 1,700.00 5,101.84
DLKV HRDLKVRA0006 80.00 10.00 800.00
ERNT HRERNTRA0000 1,702.49 185.00 314,960.00
GRNL HRGRNLRA0006 20.60 30.00 618.00
H287A HRRHMFO287A1 101.40 7,000,000.00 7,098,000.00
H297A HRRHMFO297A0 115.50 3,000,000.00 3,465,000.00
HPB HRHPB0RA0002 581.32 204.00 118,590.00
HT HRHT00RA0005 190.83 7,673.00 1,464,219.00
IGH HRIGH0RA0006 112.07 182.00 20,397.50
ILRA HRILRARA0009 167.00 101.00 16,867.00
INGR HRINGRRA0001 10.38 2,241.00 23,265.55
JDGT HRJDGTRA0000 1,500.00 15.00 22,500.00
JDPL HRJDPLRA0007 67.42 5,853.00 394,610.00
JDRN HRJDRNRB0002 13.24 1,000.00 13,237.50
JNAF HRJNAFRA0000 4,500.00 9.00 40,500.00
KODT HRKODTRA0007 1,940.00 42.00 81,480.00
KODT2 HRKODTPA0009 1,930.00 18.00 34,740.00
KOEI HRKOEIRA0009 733.44 160.00 117,350.00
KRAS HRKRASRA0008 760.00 138.00 104,880.00
LKPC HRLKPCRA0005 575.00 1.00 575.00
LKRI HRLKRIRA0007 27.20 27.00 734.40
LPLH HRLPLHRA0009 151.00 80.00 12,080.00
MAIS HRMAISRA0007 300.00 348.00 104,400.00
MDKA HRMDKARA0000 26,000.00 2.00 52,000.00
OPTE HROPTERA0001 4.93 57,206.00 282,138.70
PLAG HRPLAGRA0003 1,600.00 160.00 256,000.00
PODR HRPODRRA0004 599.98 14,646.00 8,787,320.00
RIVP HRRIVPRA0000 29.47 8,623.00 254,085.50
SAPN HRSAPNRA0007 819.03 392.00 321,060.00
SLRS HRSLRSRA0007 570.00 13.00 7,410.00
THNK HRTHNKRA0004 179.62 26.00 4,670.00
TPNG HRTPNGRA0000 41.60 90.00 3,744.00
TUHO HRTUHORA0001 3,497.50 16.00 55,960.00
VIRO HRVIRORA0001 29.41 1,611.00 47,387.20
ZABA HRZABARA0009 62.03 3,989.00 247,438.00
ZVCV HRZVCVRA0008 43.00 230.00 9,890.00
  • Symbol
  • ISIN
  • Price