Statistics: Reference Prices

Referentna cijena dužničkih vrijednosnih papira je prosječna cijena vagana količinom. Prilikom izračuna referentne cijene uzimaju se u obzir sve transakcije izvršene na Burzi (redovne i blok transakcije), kao i transakcije prijavljene Burzi (OTC transakcije). Indeks CROBIS računa se pomoću referentne cijene.
Symbol ISIN Price Volume Turnover
7SLO HRICAMFSBI06 141.27 1,652.00 233,385.90
ADPL HRADPLRA0006 87.10 774.00 67,411.60
ADRS2 HRADRSPA0009 398.00 50.00 19,900.00
ARNT HRARNTRA0004 250.00 130.00 32,500.00
ATGR HRATGRRA0003 1,572.63 19.00 29,880.00
ATPL HRATPLRA0008 416.56 1,551.00 646,083.00
CKML HRCKMLRA0008 75.77 342.00 25,912.50
ERNT HRERNTRA0000 1,698.80 254.00 431,495.00
H247E HRRHMFO247E7 108.80 1,800,000.00 14,735,549.96
H257A HRRHMFO257A4 107.35 5,000,000.00 5,367,500.00
H34BA HRRHMFO34BA1 76.01 25,000,000.00 19,238,052.55
HT HRHT00RA0005 175.00 341.00 59,675.00
HTPK HRHTPKRA0002 49.00 75.00 3,675.00
HTPO HRHTPORA0008 82.50 8.00 660.00
INGR HRINGRRA0001 11.95 8,288.00 99,056.95
KODT HRKODTRA0007 2,222.50 32.00 71,120.00
KODT2 HRKODTPA0009 2,204.00 25.00 55,100.00
LRHC HRLRHCRA0008 1,130.00 2.00 2,260.00
PLAG HRPLAGRA0003 1,742.86 14.00 24,400.00
PODR HRPODRRA0004 572.00 64.00 36,608.00
RIVP HRRIVPRA0000 32.91 1,222.00 40,211.60
SNBA HRSNBARA0003 41.20 32.00 1,318.40
SPAN HRSPANRA0007 241.38 1,128.00 272,277.00
TPNG HRTPNGRA0000 49.00 200.00 9,800.00
TUHO HRTUHORA0001 4,180.00 200.00 836,000.00
VART HRVARTR10005 4.00 20.00 80.00
VIRO HRVIRORA0001 29.80 150.00 4,470.00
ZABA HRZABARA0009 65.00 5,288.00 343,729.60
  • Symbol
  • ISIN
  • Price