Organizacijska struktura: Nadzorni odbor

 • Matko Maravić, INTERKAPITAL d.d., predsjednik Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. INTERKAPITAL d.d. - izvršni direktor
   2. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. - prokurist
   3. INTERKAPITAL IB d.o.o. - prokurist
   4. LJUBLJANSKA BORZA d.d. - član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.
 • Tomislav Jakšić, izv. prof. dr. sc. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.
 • Bente Avnung Landsnes, članica Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. Hvitsten AS - predsjednica Nadzornog odbora
   2. Norbit ASA - zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
   3. Heimstaden Bostad AB - članica Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu
 • Dražen Čović, Financijska agencija, član Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. Financijska agencija - predsjednik Uprave
   2. FINA gotovinski servisi d.o.o. - predsjednik Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu
 • Silvije Orsag, prof. dr. sc., redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, član Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. SKDD-CCP Smart Clear d.d. - član Nadzornog odbora
   2. Agram banka d.d. - član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu
 • Vedrana Jelušić Kašić,, Privredna Banka Zagreb d.d., članica Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. Privredna Banka Zagreb d.d. - članica Uprave
   2. PBZ Leasing d.o.o. - predsjednica Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu
 • Ivan Sardelić, Zagrebačka burza d.d., član Nadzornog odbora - predstavnik radnika
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 5% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.