Organizacijska struktura: Nadzorni odbor

 
 • Borislav Centner, Erste & Steiermärkische Bank d.d., predsjednik Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., Rijeka – član Uprave
   2. ERSTE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
   3. ERSTE BANK AD, Podgorica, Crna Gora – član Nadzornog odbora
   4. IR REAL ESTATE LEASING d.o.o. – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
   5. ERSTE & STEIERMARKISCHE S-leasing d.o.o. – član Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu:
   1. ​Peritum d.o.o.
 
 • Matko Maravić, Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora:
   1. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb – predsjednik Uprave
   2. LJUBLJANSKA BORZA d.d. - član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.
 
 • Tomislav Jakšić, prof. dr. sc., docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu, član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.
 
 • Dražen Čović, Financijska agencija, član Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora
   1. Financijska agencija – predsjednik Uprave
   2. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. – predsjednik Nadzornog odbora
   3. FINA gotovinski servisi d.o.o. – predsjednik Nadzornog odbora
   4. SKDD-CCP Smart Clear d.d. – predsjednik Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i(ili udjela u temeljnom kapitalu

 • Silvije Orsag, prof. dr. sc., redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, član Nadzornog odbora
  • Pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora
   1. SKDD-CCP Smart Clear d.d. – član Nadzornog odbora
   2. Agram banka d.d. – član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i(ili udjela u temeljnom kapitalu

 • Enrique Bernardo Mariano, Europska banka za obnovu i razvoj, član Nadzornog odbora
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.
  • Pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu:
   1. Equity Reserch Desk
   2. Ceda Hill SA
 
 • Ivan Sardelić, Zagrebačka burza d.d., član Nadzornog odbora - predstavnik radnika
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član sudjeluje u radu uprave, upravnog ili nadzornog odbora.
  • Ne postoje pravne osobe u kojima član drži 10% i više glasačkih prava i/ili udjela u temeljnom kapitalu.