Sektorska klasifikacija: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
KOKA HRKOKARA0009 KOKA d.d. A 0147 431.739.160 59,18 % 5.038,00 100,00 %
KTJV HRKTJVRA0002 Kutjevo d.d. A 0111 297.774.308 40,82 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK