Sektorska klasifikacija: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
KOKA HRKOKARA0009 KOKA d.d. A 0147 496.771.000 63,72 % 0,00 0,00 %
KTJV HRKTJVRA0002 Kutjevo d.d. A 0111 282.885.593 36,28 % 6.796,00 100,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK