Sektorska klasifikacija: Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
INA HRINA0RA0007 INA, d.d. CD 1920 5.000.000.000 100,00 % 0,00 0,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK