Sektorska klasifikacija: Umjetnost, zabava i rekreacija

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Simbol ISIN Naziv Djelatnost Tržišna kapitalizacija Udjel TK Promet Udjel prometa
ACI HRACI0RA0000 ACI d.d. R 9329 106.617.600 100,00 % 17.280,00 100,00 %
  • Simbol
  • Djelatnost
  • Udjel TK