Turizam: Maistra d.d.

Profil kompanije

Kontinuiranim ulaganjem u razvoj destinacije, kvalitetne proizvode, primarno u premium tržišnom segmentu,  i upravljački know how Maistra je postala jedna od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. 


Danas je Maistra prisutna na tri prestižne hrvatske destinacije (Rovinj/Vrsar, Zagreb i Dubrovnik), a portfolio pod upravljanjem i/ili vlasništvom sadrži 24 hotela, 6 kampova i 8 turističkih naselja koji su podijeljeni na četiri vlastita i dva globalna branda:
 
  • Collection – luksuzni hoteli u Rovinju sa Zonom Monte Mulini (Grand hotel Park, Monte Mulini i Lone)
  • Select – odmorišni hoteli i turistička naselja u Rovinju, Vrsaru i Dubrovniku gdje se posebno izdvaja Zona Amarin s family hotelom i renoviranim kampom
  • Camping – kampovi u Rovinju i Vrsaru
  • City Vibes – gradski hoteli u Zagrebu od kojih se izdvaja posljednje ulaganje u hotel Zonar (ex Panorama)
  • Marriott – franšize Sheraton i West in za tri hotela u Zagrebu i Dubrovniku
  • Hilton – upravljanje za hotel Grand Hotel Imperial u Dubrovniku

Razlozi i ciljevi za uvrštenje na burzu

Uvrštenje na Zagrebačku burzu donosi niz prednosti za Maistra Hospitality Group. Kao dio Adris Grupe u prvom redu posvećeni smo transparentnosti, te kao javna tvrtka podložni smo strožim regulatornim zahtjevima i standardima izvješćivanja što u konačnici vodi do boljeg korporativnog upravljanja. Također kao javna tvrtka na burzi želimo povećati svoju prepoznatljivost i ugled među gostima, sadašnjim i potencijalnim zaposlenicima, poslovnim partnerima i investitorima. Uvrštavanjem na burzu osiguravamo dioničarima tvrtke lakšu prodaju dionicu kroz povećanje likvidnosti u trgovanju dionica i lakše određivanje tržišne vrijednosti. U konačnici, uvrštenje na burzu nam ostavlja mogućnost kao kapitalno intenzivnoj kompaniji za dodatno prikupljanje kapitala kojeg možemo uložiti u daljnje širenje poslovanja, povećanje konkurentnosti poslovanja i/ili smanjenje duga.

Održivost

Maistra kao tvrtka u sastavu Adris Grupe ima dugogodišnju tradiciju održivog poslovanja, pri čemu su kvalitetno upravljanje, odgovornost prema zaposlenicima, zajednici i okolišu temeljne pretpostavke održivosti, stabilnosti i profitabilnosti.

E ( Odgovornost za zaštitu okoliša ) – Maistra Hospitality Group kontinuirano doprinosi smanjenju štetnih emisija, te povećanju energetske i resursne efikasnosti. Sustavno se radi na učinkovitijem upravljanju otpadom, većoj energetskoj učinkovitosti i uporabi obnovljivih izvora energije, smanjenu ugljičnog otiska, učinkovitijem upravljanju hranom i sl.

S ( Društvena odgovornost ) – Uspješnost tvrtke uvelike ovisi o prepoznavanju ključnih skupina dionika, njihovih interesa i očekivanja, rizika i prilika koji proizlaze iz tih odnosa te o aktivnom pristupu upravljanju tim odnosima. Partnerski odnos sa svim interesnim skupinama jedan je od temelja korporativnog upravljanja i korporativne kulture Maistra Hospitality Group kao tvrtke u sastavu Adris Grupe. Ključni dionici Maistra Hospitality Group su: zaposlenici i sindikati, potrošači, dioničari, dobavljači i partneri, regulatorna tijela i tijela javne uprave, lokalna zajednica, znanstvene i obrazovne institucije i mediji.

G ( Poslovanje i usklađenost ) – Inovativni proizvodi i usluge koji su potpuno prilagođeni potrebama i očekivanjima gostiju glavna su konkurentska prednost Maistra Hospitality Group što omogućuje zadržavanje vodeće tržišne pozicije, profitabilnost i otpornost. Svjesni da potrošači pri odabiru tvrtki i brendova sve više razmatraju i njihov utjecaj na okolišne, društvene i upravljačke čimbenike, namjera je tvrtke nuditi održive proizvode i usluge i osigurati digitalnu transformaciju kroz ulaganje u poboljšanje korisničkog iskustva uz upravljanje ESG rizicima kao dio korporativnog upravljanja.

MAIS   Dionice Maistra d.d.

Internet stranice izdavatelja

Više izdavatelja u turističkom sektoru: