Turizam: Plava Laguna d.d.

Profil kompanije

Plava Laguna d.d., sa sjedištem u Poreču, kompanija je iza koje stoji više od 65 godina uspješnog rada i razvoja, temeljenog na načelima održivog i odgovornog poslovanja s fokusom na očuvanje financijske stabilnosti kao dugoročnog cilja. Od 2000. godine Plava Laguna ima stabilnu vlasničku strukturu kada putem društva Sutivan Investments Anstalt Luksic grupa stječe većinski udio. Značajan poslovni iskorak ostvaren je 2014. godine akvizicijom Istraturista Umag, koji je četiri godine kasnije pripojen Plavoj Laguni stvorivši jednu od najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.


Osnovna djelatnost Plave Lagune je ugostiteljstvo i turizam, a u destinacijama u kojima posluje – Poreč, Umag i Rijeka te putem podružnice na dubrovačkom području – upravlja hotelima, resortima i kampovima u kojima može dnevno ugostiti više od 44 tisuće gostiju u približno 17 tisuća smještajnih jedinica te sa smještajnom strukturom od 21 hotela, 10 apartmanskih naselja i 9 kampova. Povrh toga, Plava Laguna upravlja s dvije marine u kojima raspolaže s 360 vezova, te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju temeljnu ponudu smještaja. Kompanija kontinuirano ulaže značajna kapitalna sredstva u unaprjeđenje infrastrukture i sadržaja, podizanje kvalitete usluge te razvoj destinacija, između ostaloga, i kroz organizaciju velikih sportskih manifestacija poput ATP tenis turnira u Umagu – „Plava Laguna Croatia Open Umag“ te triatlonske utrke „Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra – Hrvatska“.

Grupu čine matično društvo Plava Laguna d.d. te podružnice Istra D.M.C. d.o.o. Umag, Travel d.o.o. Poreč, Istraturist j.d.o.o. Umag te Hotel Croatia d.d. Cavtat. Potonji je stečen temeljem ugovora o razmjeni dionica između povezanih društava dana 2. rujna 2022. godine, čime je Plavoj Laguni pridružen vodeći resort s 5 zvjezdica u destinaciji Dubrovnik s bogatim popratnim sadržajima poput kongresnog, spa i wellness centra.

Plava Laguna jedna je od vodećih kompanija u turističkom sektoru Hrvatske s tržišnom kapitalizacijom od preko 800 milijuna eura. Grupa Plave Lagune je tijekom 2022. godine ostvarila prihode na razini od 187 milijuna eura, zaradu mjerenu EBITDA pokazateljem od 73 milijuna eura, uz profitnu marginu od 40,9% što ukazuje na kontinuitet održavanja konkurentne razine efikasnosti. 

Razlozi i ciljevi za uvrštenje na burzu

Plava Laguna d.d. kotira na Zagrebačkoj burzi od 2003. Jedna je od dvadeset i jedne kompanije uvrštene u sektor klasificiran kao Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te s tržišnom kapitalizacijom od približno 800 milijuna eura predstavlja pojedinačno najveću kompaniju s udjelom od preko 25% u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji sektora.

Kotiranje na Redovitom tržištu Zagrebačke burze donosi brojne prednosti kako za Plavu Lagunu tako i za sve dionike, prvenstveno investitore i financijske institucije, što se prije svega odražava u jednostavnijem i lakšem pristupu povoljnijim izvorima financiranja rasta i razvoja kompanije, ostvarivanju transparentne komunikacije sa svim dionicima, stjecanju pristupa širem krugu potencijalnih investitora i partnera te jačanju poslovnog ugleda. U konačnici, pruža se i mogućnost prikupljanja dodatnog kapitala putem izdavanja novih vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira, ukoliko se za time ukaže potreba.

Uvrštenje na burzu podrazumijeva da se kompanije vode visokim načelima korporativnog upravljanja, što za sobom nosi, između ostalog, obvezu transparentnog i redovitog izvještavanja o poslovnim rezultatima koji moraju biti evaluirani od strane neovisnih revizora, te izvještavanja o svim značajnim promjenama koje se mogu odraziti na tijek poslovanja. Transparentnost kompanije predstavlja za investitore vrlo važan faktor prilikom donošenja investicijskih odluka te su i sami investitori skloniji ulaganjima u kompanije koje daju cjelovitu sliku svojeg poslovanja, što posljedično može dovesti do povećanja vrijednosti kompanije. Transparentnost kompanije dovodi i do povoljnijeg zaduživanja pri bankarskim institucijama, što je od značajne važnosti za Plavu Lagunu obzirom da se tako omogućuje financiranje unaprjeđenja usluga i proizvoda kompanije, a samim time i daljnji rast te stvaranje dodatne vrijednosti za dioničare, istovremeno ne isključujući i potencijalnu mogućnost povoljnijeg zaduživanja putem dužničkih vrijednosnih papira, ukoliko se za to stvore potrebe.

Plava Laguna osobitu pozornost posvećuje načelima društveno odgovornog poslovanja što uključuje transparentnu komunikaciju sa svim dionicima putem različitih kanala komunikacije, između ostalog, i putem Zagrebačke burze na kojoj se redovito objavljuju sve relevantne informacije vezane uz poslovanje čime se postiže bolja vidljivost širem krugu zajednice i jača poslovni ugled kompanije.

Nadalje, Plava Laguna sagledava i valorizira mogućnosti rasta i kvalitativne promjene strukture kapaciteta putem eksternog rasta odnosno akvizicija za što uvrštenje na burzu generalno pruža povoljniju poziciju.

Održivost

U 2022. godini Plava Laguna je započela s prilagodbom predstojećoj zakonskoj regulativi Europske komisije prema kojoj će od 2025. godine biti obveznik izvještavanja o okolišnoj, društvenoj i upravljačkoj komponenti sukladno Direktivi o korporativnom izvješćivanju o održivosti.

Na području društvene komponente, Plava Laguna je prepoznala zaposlenike, goste i lokalnu zajednicu, uz dioničare, kao ključne dionike kompanije. Odnosi prema preko tri tisuće zaposlenika svrstavaju se u rang najviših prema važnosti, a visoki standardi brige o zaposlenicima očituju se kroz osiguranje njihovih prava, profesionalno i osobno usavršavanje, zaštitu zdravlja i sigurnosti te pružanje konkurentnih materijalnih prava u odnosu na industriju. Kontinuirano se osluškuju i prepoznaju potrebe gostiju s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja usluga te se aktivno radi na mjerenju zadovoljstva gostiju i digitalizaciji poslovnih procesa. Svjesna svog utjecaja na destinacije u kojima posluje, Plava Laguna je uključena u rad zajednice te podupire projekte koji su usmjereni na razvoj zdravstvenog sustava, obrazovanje i  unaprjeđenje kvalitete života u zajednici.

Po pitanju okolišne komponente definirana su područja koja su od strateške važnosti za poslovanje - energetska  učinkovitost, racionalizacija utroška vode, kvalitetno zbrinjavanje otpada te očuvanje biološke raznolikosti. Kako bi se postigla učinkovita uporaba energije, kontinuirano se dio kapitalnih sredstava usmjerava u ulaganja u inovativnu tehnologiju i obnovljive izvore energije poput fotonaponskih elektrana, punionice za električna vozila, plug-in hibridna službena vozila,  LED rasvjetu te sustave visoke učinkovitosti. U poslovnim procesima nastoji se maksimizirati racionalno korištenje vode te se redovito prati i analizira potrošnja. Koriste se sredstva za čišćenje visokog stupnja biorazgradivosti, a na pojedinim lokacijama koriste se uređaji za pročišćivanje vode. Plava Laguna potiče sve svoje objekte na smanjenje količine otpada koji se trajno odlaže na odlagališta i to selekcijom otpada na mjestu njegovog nastanka, promicanjem paperless strategije poslovanja, uvođenjem ekološki prihvatljivih materijala te edukacijama o smanjenju biootpada. U provođenju poslovnih aktivnosti nastoji se maksimizirati percepcija utjecaja na bogatu biološku raznolikost koja proizlazi iz očuvanih različitih staništa biljnog i životinjskog svijeta, očuvanja mora i priobalnih područja te pojedinih zaštićenih dijelova prirode.

Plava Laguna temelji svoje poslovanje na visokim standardima dobrog korporativnog upravljanja i usklađenosti s propisima koji idu pod ruku s održivim poslovanjem. 

PLAG   Dionice Plava Laguna d.d.

Internet stranice izdavatelja

Više izdavatelja u turističkom sektoru: