Turizam: Medora Hoteli i Ljetovališta d.d.

Profil kompanije

Medora hoteli i ljetovališta d.d. sa sjedištem u Podgori obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Društvo Medora hoteli i ljetovališta d.d. spada među vodeće hotelijerske kuće na Makarskoj rivijeri po standardima kvalitete, održivosti poslovanja, pozitivnoj poslovnoj reputaciji i statusu poželjnog poslodavca. Temeljni ciljevi Društva su kroz održivo poslovanje u širem smislu i stalno unapređenje svih poslovnih pokazatelja, biti u samom vrhu hrvatskog hotelijerstva, vodeći računa o interesima svih dionika - od poslovnih partnera, zaposlenika kompanije, lokalne zajednice do dioničara Društva.


Društvo je u 2023. godini upravljalo s Hotelom Medora Auri 4*, kapaciteta 253 smještajne jedinice te Auto-kampom Medora Orbis 4* kapaciteta 75 smještajnih jedinica pri čemu je ostvarilo ukupne prihode u visini od 11.4m EUR (2019: 10.8m EUR) s projiciranom zaradom mjerenu EBITDA pokazateljem u visini od 3.8m EUR (2019: 2.9m EUR), pri čemu je ostvarena EBITDA postotna marža od 34% (2019: 27%), a što ukazuje na visoku razinu efikasnosti upravljanja troškovima Društva, ali i na prepoznatljivost na tržištu i visoku potražnju. Ukupan broj ostvarenih noćenja iznosio je 165 tisuća (2019: 215 tisuća), sa zauzećem od 87% (2019: 73%) mjerenim na bazi operativnih dana u tekućoj godini.

Ostvareni RevPAR je iznosio 37k EUR (2019: 30k EUR) pansionskih prihoda po smještanoj jedinici Hotela Medora Auri te 30k EUR (2019: 17k EUR) pansionskih prihoda po smještajnoj jedinici tipa mobilna kućica Auto-kampa Medora Orbis odnosno 6k EUR (2019: 2k EUR) pansionskih prihoda po smještajnoj jedinici tipa parcela Auto-kampa Medora Orbis.

Hotel Medora Auri 4*, među rijetkima u Hrvatskoj, nositelj je „Travelife Gold“ prestižnog certifikata kojim se ocjenjuje rad u hotelima koji kroz svoje poslovne procese promiču održivi način poslovanja, zaštitu okoliša, lokalne, kulturne i prirodne baštine. 

Dokaz iznimne kvalitete i zadovoljstva ugošćenih gostiju su postignute ocjene na globalnom relevantnom on-line portalu za prodaju, a gdje je Hotel Medora Auri ocijenjen sa 9.1 / 10 na bazi od 2.700+ recenzija gostiju, pri čemu je bitno naglasiti kontinuirano unapređenje pruženih usluga kroz godine, vidljivo na konsolidiranoj ocjeni (od 8,6 u 2020. godini, 8,9 u 2021. godini, 9,0 u 2022 godini). Auto-kamp Medora Orbis je postigao iznimno visoku ocjenu od 9,5/10, a čime je postao najbolje ocijenjen kamp u Republici Hrvatskoj.

Razlozi i ciljevi za uvrštenje na burzu

Uvrštenjem na Zagrebačku burzu Društvo je ostvarilo mnoge prednosti kao što su olakšan pristup povoljnijim izvorima financiranja te ostvarivanje transparentne komunikacije prema svim dioničarima (njih gotovo 2 tisuće) kroz izvještavanje o poslovnim rezultatima pod nadzorom regulatornih tijela.

Olakšano je i praćenje tržišne vrijednosti dionica dioničara, a naravno pruža se i mogućnost prikupljanja dodatnog kapitala putem izdavanja novih vlasničkih ili dužničkih financijskih instrumenata, ukoliko se za istim pokaže potreba.

Samo uvrštenje na burzu podrazumijeva od Društva i pridržavanje visokih načela i standarda korporativnog upravljanja te je kao rezultat navedenoga Društvo i povećalo svoj ugled među sadašnjim i potencijalnim gostima, zaposlenicima i investitorima.

Održivost

U 2022. godini Medora hoteli i ljetovališta d.d. su započeli s prilagodbom predstojećoj zakonskoj regulativi Europske komisije prema kojoj će od 2025. godine biti obveznik izvještavanja o okolišnoj, društvenoj i upravljačkoj komponenti sukladno Direktivi o korporativnom izvješćivanju o održivosti.

E (Odgovornost za zaštitu okoliša) - kontinuirano zalaganje za očuvanje okoliša, smanjenje štetnih emisija i postizanje ugljične neutralnosti. Cilj kompanije je postići što odgovornije upravljanje otpadom, smanjiti potrošnju vode i povećati udio recikliranja vode i otpada te postići što veći udio lokalnih proizvoda u nabavi prehrambenih proizvoda.

S (Društvena odgovornost) - U skladu s korporativnom kulturom Društvo prepoznaje sve dionike u sklopu svog poslovanja počevši od zaposlenika i stalne suradnje sa sindikatima pri čemu je cilj stvaranje poticajne radne okoline. Također, okrenuto je lokalnoj zajednici s kojom njeguje dugu tradiciju suradnje, pri čemu je stalna podrška raznim udrugama građana kao i tijelima lokalne samouprave. Društvo stvara poticajnu okolinu za poslovna partnerstva ne samo za velike sustave već i za male, lokalne dobavljače. Cilj kompanije u dijelu društvene odgovornosti jest rast, razvoj i stvaranje dodane vrijednosti za sve dionike, goste, zaposlenike i destinaciju u kojoj poslujemo.

G (Poslovanje i usklađenost) - Društvo primjenjuje sve relevantne nacionalne i međunarodne standarde financijskog izvještavanja i korporativnog upravljanja, a samim se time pridržava i svih relevantnih standarda u području održivosti pažljivo razmatrajući sve ESG rizike u dijelu svakodnevnog poslovanja.


HPDG   Dionice Medora Hoteli i Ljetovališta d.d.

Internet stranice izdavatelja

Više izdavatelja u turističkom sektoru: