Turizam: Jadran d.d.

Profil kompanije

Kroz stalna ulaganja u rast kompanije, ponudu usluga i vlastite zaposlenike, Jadran d.d. od davne 1964. godine privlači goste na hrvatsku obalu. Hotelska grupacija Jadran d.d. s poslovnim sjedištem u Crikvenici, jedna je od predvodnika turističkog poslovanja na Jadranu. Godine 1993. Jadran postaje dioničko društvo, dok po uvrštenju na Zagrebačku burzu u vlasničku strukturu ulaze današnja dva najveća pojedinačna investitora: PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija B i Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B.


Uz matično društvo, Grupa u svom sastavu ima društva Stolist d.o.o. i Adria coast turizam d.o.o. Potonje društvo kupljeno je kroz transakciju finaliziranu ove godine, uz istovremenu prodaju društva Club Adriatic iz Baškog Polja. Grupa svoje poslovanje obavlja na području crikveničke i makarske rivijere, te na otocima Krku i Braču. Uz objekte u vlasništvu, Jadran upravlja i s nekoliko objekata u najmu. Trenutačno raspolaže s preko 1.700 smještajnih jedinica u hotelima i resortima te preko 700 parcela u kampovima. Konsolidirani poslovni prihod Jadrana u 2022. godini iznosio je 32 milijuna eura, a broj ukupnih zaposlenika Grupe u ljetnim mjesecima gotovo 700.

Grupa Jadran kontinuirano ulaže u razvoj kadrova, unapređenje smještajnih kapaciteta, stvaranje novog sadržaja i podizanje nivoa kvalitete s ciljem pružanja vrhunske usluge svojim gostima te produženja sezone. Temeljne vrijednosti Društva su zajedništvo - jer samo zadovoljstvo svih uključenih strana daje dugoročno održive rezultate, profesionalnost - jer smo stručni, odgovorni i etični prema zaposlenicima i našim partnerima, odvažnost - jer težimo promjenama i inovacijama koje će pridonijeti boljim rezultatima te ambicioznost - jer smo spremni na izazove i težimo izvrsnosti u svemu što radimo. 
 

Razlozi i ciljevi za uvrštenje na burzu

Početkom siječnja 2018. godine izrađen je prospekt izdanja, dok su dionice Društva uvrštene na Službeno tržište 8. siječnja 2018. godine. Trgovanje dionicama započelo je 10. siječnja 2018. godine, unutar sektora I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Krajem listopada 2023. godine Jadran d.d., s tržišnom kapitalizacijom od oko 45,3 milijuna eura, nalazi se na dvanaestom mjestu unutar spomenutog sektora koji trenutno broji dvadeset kompanija.

Uvrštenjem dionica na Službeno tržište društvo Jadran d.d. preuzelo je obveze propisane Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Burze, ali i ostvarilo značajne koristi. Društvo je posvećeno ispunjavanju najboljih načela korporativnog upravljanja kao sastavnog dijela načina na koji se donose odluke te procjenjuju rizici i prilike. Navedeno uključuju promicanje djelotvornog upravljanja i odgovornosti u društvu, posebice vezano uz pitanja kao što su: strategija i svrha društva, odnosi s drugim zainteresiranim stranama te očekivano ponašanje rukovodstva i zaposlenika društva.

Nadalje, teži se transparentnosti u poslovanju uz ispunjenje strogih regulatornih zahtjeva. Oni uključuju detaljno, standardizirano i redovito izvještavanje (godišnje revidirano od strane neovisnih revizora) o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te značajnim promjenama koje se mogu odraziti na daljnje poslovanje te su bitne potencijalnim investitorima. Spomenuta razina transparentnosti o cjelovitoj slici poslovanja i redovna komunikacija prema investicijskoj javnosti doprinosi mogućnosti tržišnog vrednovanja imovine od strane postojećih, ali i šireg kruga potencijalnih investitora (uključujući i male dioničare) te mogućoj diversifikaciji dioničara.

Dakle, Društvu su osigurane nove mogućnosti financiranja, tj. prikupljanje svježeg kapitala i pristup različitim investitorima, poput financijskih institucija i ostalih institucionalnih investitora (kako domaćih, tako i stranih). Na ovaj se način može povoljnije financirati daljnji rast i razvoj kompanije; uključujući značajnije investicije u smještajne objekte ili širenje poslovanja, unaprijediti ponuda usluga radi povećanja konkurentnosti te stvoriti dodatna vrijednost za dioničare. Transparentnost poslovanja olakšava pristup financiranju dugom i potencijalno donosi niže troškove zaduživanja kod kreditnih institucija.

Konačno, kotiranje na uređenom tržištu donosi i odgovornost koju Jadran d.d. ima ne samo prema svojim dioničarima nego i prema drugim zainteresiranim stranama, zajednici u kojoj posluje te cjelokupnom gospodarstvu. Uz povećanju pažnju medija i komunikaciju putem različitih kanala, uključujući i internetske stranice Burze, ostvaruje se pozitivan utjecaj na imidž. Dodatno, povećava se prepoznatljivost među sadašnjim i potencijalnim gostima, zaposlenicima, ostalim partnerima i sveopćoj investicijskoj javnosti te jača poslovni ugled.
 

Održivost

Jadran d.d. predano provodi sveobuhvatnu strategiju održivosti koja se temelji na nizu ključnih inicijativa kako bismo ostvarili visoke standarde u pogledu energetske učinkovitosti, upravljanja otpadom, potpore lokalnim zajednicama, digitalne transformacije te borbe protiv diskriminacije.

U pogledu energetske učinkovitosti, aktivno radimo na smanjenju potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova. Ova inicijativa obuhvaća primjenu naprednih tehnologija koje pomažu optimizaciji naših energetskih resursa. Nadalje, potičemo svijest o racionalnom korištenju energije među našim zaposlenicima i širom zajednice kako bismo stvorili kulturu odgovornog ponašanja prema energiji. Fokusiramo se na smanjenje otpada i njegovu održivu obradu. Koristimo kompostere za recikliranje organskog otpada i razvrstavamo otpad i ostale materijale radi recikliranja. Cilj nam je znatno smanjiti količinu otpada koja završava na odlagalištima, što ima pozitivan utjecaj na okoliš i resurse te promičemo nabavu od lokalnih proizvođača čime smanjujemo emisije stakleničkih plinova. Digitalna transformacija i bezpapirno poslovanje ključni su elementi naše strategije. Aktivno radimo na modernizaciji naših operacija kako bismo smanjili potrošnju papira, ubrzali procese i unaprijedili učinkovitost komunikacije.

Borba protiv diskriminacije i promicanje inkluzivnosti čine temeljne vrijednosti naše poslovne kulture. Pozornost usmjeravamo prema stvaranju radnog okruženja koje podržava raznolikost i jednakost, osiguravajući da svaki zaposlenik ima jednake prilike za rast i razvoj. Kroz redovite obuke i edukacije, potičemo svijest o važnosti raznolikosti na radnom mjestu te provodimo poslovne edukacije kako bismo osnažili naše zaposlenike.

Također, nagrađujemo izvanredne doprinose naših radnika kako bismo potaknuli izvrsnost i motivaciju. Brinemo se za zdravlje zaposlenika pružajući dodatno zdravstveno osiguranje koje nadilazi uobičajene standarde skrbi. Naša politika jednakih plaća osigurava transparentnost i pravednost u nagrađivanju zaposlenika bez obzira na osobne karakteristike. Kada je riječ o etičkom poslovanju, dosljedno primjenjujemo politiku nulte tolerancije na korupciju i mito, pružajući integritetno okruženje za rad.

Sve navedene inicijative čine neizostavan dio naše poslovne kulture, odražavajući našu predanost odgovornom, održivom, etičkom, inkluzivnom i digitalno transformiranom poslovanju.


JDRN   Dionice Jadran d.d.

Internet stranice izdavatelja

Više izdavatelja u turističkom sektoru: