Zagrebačka burza

loading
RSS News

RSS news are delayed by 15 min relating to the news on www.zse.hr

  • Home
  • Lošinjska plovidba d.d. – promjene u društvu
print
Lošinjska plovidba d.d. – promjene u društvu
Na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 31. kolovoza ove godine, između ostalih odluka, donesena je i ona kojom se temeljni kapital društva smanjuje sa iznosa 258.342.240,00 kn na sadašnji iznos od 245.093.920,00 kn dok se nominalna vrijednost dionica, čiji je broj ostao isti tj. 662.416, snizuje sa dosadašnjih 390,00 kn na 370,00 kn.
Sukladno izvršenom smanjenju temeljnog kapitala odnosno sniženju nominalnog iznosa dionice sačinjen je i Pročišćeni tekst Statuta društva (izmjene članaka 5., 17., 22., 27. i 34.) koji je zajedno sa Zapisnikom sa Glavne skupštine društva priložen uz podnesenu prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci radi registracije nastalih promjena. Isti je sud svojim Rješenjem broj Tt-07/1870-8 donesenim 11. listopada 2007. godine registrirao izvršene promjene.Pored navedenih promjena, na ranije spomenutoj Glavnoj skupštini donesena je i odluka o smanjenu broja članova Nadzornog odbora sa dosadašnjih 5 (pet) na sadašnja 3 (tri) kojega čine:


1.Davor Gudac iz Kraljevice, Fara 15, MBG 1904953360004, Predsjednik Nadzornog odbora


2.Davor Janković iz Malog Lošinja, Mije Mirkovića 2, MBG 1108954361305, Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora


3.Davor Delija iz Rijeke, Prvog Maja 22, MBG 1907953360062, član Nadzornog odbora 
Advanced search
Searched term:
Category:

Top 5 by turnoverTop 5 risersTop 5 fallers
RIVP2.595,28 25,20
ADRS22.473,22 368,00
ADPL2.155,20 128,00
OPTE1.481,17 6,14
HT1.459,04 160,50
ERNT1.169,43 1.110,00
ATPL942,31 164,00
ARNT905,65 226,00
ZABA875,31 49,00
ATGR526,94 1.100,00
Short report for 3.4.2020
Total turnover16.667.178 Kn
Regular turnover16.667.178 Kn
Equity 16.583.878 Kn
Debt 83.300 Kn
Structured 0 Kn
Block turnover0 Kn
OTC turnover48.916.930 Kn

CROBEX®0,91%1.504,98
CROBEX10®1,42%939,01
CROBEXprime®1,76%860,19
CROBEXplus®1,75%842,84
CROBEXtr®0,91%1.007,38
ADRIAprime0,80%834,33

more