Zagrebačka burza računa 11 dioničkih indeksa, 2 obveznička indeksa te dodatno još jedan regionalni dionički indeks, ADRIAprime, u suradnji s Ljubljanskom burzom d.d.

Vrijednosti burzovnih indeksa

Svi navedeni indeksi intelektualno su vlasništvo Zagrebačke burze:

 • Dionički indeksi
 • CROBEX© je bio prvi dionički indeks kojeg je Burza počela računati dana 3. rujna 1997. godine. Radi se o cjenovnom indeksu (eng. price indeks) u kojem je težina svake dionice određena sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji. U sastav indeksa ulaze najlikvidnije dionice s najvećom tržišnom kapitalizacijom, uz ograničenje težine pojedine dionice na 10%. Bazna vrijednost je 1.000 bodova, a bazni datum 1. srpnja 1997. godine. CROBEX© se računa u eurima i distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

  U indeks CROBEX10© uključeno je 10 dionica iz sastava indeksa CROBEX s najvećom free-float tržišnom kapitalizacijom i prometom. Bazna vrijednost iznosi 1.000 bodova na dan 31. srpnja 2009. Radi se o cjenovnom indeksu (eng. price indeks) u kojem je težina svake dionice određena sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji i ograničena na 20% kako bi se izbjegao prevladavajući utjecaj dionica s velikom kapitalizacijom. Računa se od 7. rujna 2009. godine. CROBEX10© se računa u eurima i distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

  CROBEX10tr® je indeks ukupnog prinosa (eng. total return index) koji u izračun uzima i prinos od isplate dividende dionica u njegovom sastavu. CROBEX10tr® ima isti sastav kao i indeks CROBEX10®, a počeo se računati dana 15. srpnja 2020. godine. Težina svake dionice određena je sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji i ograničena na 20%. Bazna vrijednost indeksa CROBEX10tr® iznosi 1.000,00 bodova na dan 29. svibnja 2020. godine. CROBEX10tr® se računa u eurima i distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

  Dana 22. veljače 2013. Burza je počela računati indeks CROBEXplus© i pet sektorskih indeksa: CROBEXnutris© (proizvodnja i prerada hrane), CROBEXindustrija© (industrijska proizvodnja), CROBEXkonstrukt© (građevinarstvo), CROBEXtransport© i CROBEXturist©. Radi se o indeksima u kojima sve dionice imaju jednaku težinu (tzv. equal weight index). Svi indeksi imaju baznu vrijednost 1.000 bodova na dan 21. veljače 2013. godine. CROBEXplus© i sektorski indeksi računaju se u eurima i distribuiraju u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

  CROBEXtr© je indeks ukupnog prinosa (eng. total return index) koji u izračun uzima i prinos od isplate dividende dionica u njegovom sastavu. CROBEXtr© ima isti sastav kao i indeks CROBEX, a počeo se računati dana 24. veljače 2014. godine. Težina svake dionice određena je sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji i ograničena na 10%. Bazna vrijednost indeksa CROBEXtr© iznosi 1.000,00 bodova na dan 21. veljače 2014. godine. CROBEXtr© se računa u eurima i distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

  CROBEXprime© je indeks ukupnog prinosa (eng. total return index) koji u obzir uzima i dividende te u kojem je težina svake dionice određena sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji. U sastavu indeksa ulaze sve dionice uvrštene u Vodeće tržište kojim upravlja Burza, uz ograničenje težine pojedine dionice na 30%. Bazna vrijednost indeksa je 1.000 bodova, a bazni datum 28. prosinca 2018. godine. CROBEXprime računa se od dana 18. veljače 2019. godine. Valuta izračuna je euro a indeks se distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

 • Obveznički indeksi
 • CROBIS© je bio prvi obveznički indeks kojeg je Burza počela računati dana 1. listopada 2002. godine. Radi se o cjenovnom indeksu (eng. price indeks) u kojem je težina svake obveznica određena sukladno njezinoj tržišnoj kapitalizaciji. U sastav indeksa ulaze državne obveznice i obveznice državnih agencija koje imaju nominalnu vrijednost izdanja veće od 75 mil €, dospijeće veće od 18 mjeseci i fiksnu kamatnu stopu. Maksimalna težina pojedine sastavnice je 35%. Bazna vrijednost je 100 bodova, a bazni datum 30. rujna 2002. godine. CROBIS© se računa u eurima i distribuira jednom dnevno - nakon završetka trgovine.

  Dana 2. prosinca 2011. godine Zagrebačka burza uvela je drugi obveznički indeks CROBIStr© (CROBIS Total Return©). Sastav indeksa je isti kao i kod CROBIS© indeksa, ali za razliku od njega Total Return uključuje i stečenu, odnosno isplaćenu kamatu.

 • Regionalni indeksi
 • ADRIAprime® indeks obuhvaća dionice koje su uvrštene u najviši tržišni segment, Vodeće tržište, Zagrebačke i Ljubljanske burze. Radio se o indeksu ukupnog prinosa (eng. total return index) koji u obzir uzima i dividende te u kojem je težina svake dionice određena sukladno njezinoj free float tržišnoj kapitalizaciji. Težina svake dionice ograničena je na 15%. Bazna vrijednost indeksa je 1.000 bodova na dan 30. travnja 2019 godine. ADRIAprime računa se u eurima od dana 19. lipnja 2019. godine i distribuira u stvarnom vremenu, kontinuirano tijekom trgovine.

Uredba o referentnim vrijednostima

Referentna vrijednost znači svaki indeks koji se koristi kao osnova za utvrđivanje iznosa koji se plaća na temelju financijskog instrumenta ili financijskog ugovora, ili vrijednosti financijskog instrumenta, ili za mjerenje uspješnosti investicijskog fonda s ciljem praćenja povrata takvog indeksa ili utvrđivanja dodjele sredstava portfelja ili izračuna naknada za uspješnost.
 

CROBEX obitelj referentnih vrijednosti:

Indeks Simbol u trgovinskom sustavu ISIN
CROBEX CBX HRZB00ICBEX6
CROBEX10 CBX10 HRZB00ICBE11
CROBEX10tr C10TR HRZB00ICB103
CROBEXtr CBXTR HRZB00ICBTR6
CROBEXprime CBXPR HRZB00ICBPR4


ADRIAprime® referentna vrijednost:

Indeks Simbol u trgovinskom sustavu ISIN
ADRIAprime ADRPR HRZB00IADPR4

Dokumenti

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog Parlamenta i Vijeća o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (Benchmarks Regulation), Zagrebačka burza d.d. objavljuje sljedeće dokumente:

 

Priručnik za indekse

Poslovnik o radu Odbora za indekse

Poslovnik o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

Dodatak Poslovniku o radu Odbora za nadzor referentnih vrijednosti

Izjava o usklađenosti u skladu s čl.26(1) Uredbe (EU) 2016/1011

Politika upravljanja sukobom interesa

Politika postupanja s pritužbama

 
Dokumenti regulatora:
 

Rješenje Hanfe o registraciji Burze kao administratora referentne vrijednosti

 
Izjave o referentnoj vrijednosti:
 

CROBEX obitelj

ADRIAprime

Odbori prema Uredbi (EU) 2016/1011 (Uredba o referentnim vrijednostima)

 • Odbor za indekse
 • Odbor za indekse sastoji se od 5 (pet) članova koje imenuje Uprava Burze između radnika Burze koji posjeduju stručna znanja o hrvatskom tržištu kapitala, metodologijama izračuna indeksa i ulaznim podacima, a koji su odgovorni za operativno provođenje periodičnih revizija indeksa.
   

  Predsjednik Uprave Burze i član Uprave Burze članovi su Odbora po službenoj dužnosti.

  Odbor za indekse sastoji se od sljedećih članova:

  1. Ivana Gažić, predsjednica Uprave
  2. Tomislav Gračan, član Uprave
  3. Gordana Miškulin, voditeljica Odjela poslovnog razvoja
  4. Patricia Bakšaj, direktorica Sektora pravnih i općih poslova
  5. Anamarija Bošković, direktorica Sektora tržišta i nadzora.


  Dokumenti:
  Poslovnik o radu Odbora za indekse

 • Odbor za nadzor referentnih vrijednosti
 • Odbor za nadzor referentnih vrijednosti sastoji se od 3 (tri) člana koje imenuje Uprava Burze između radnika Burze.
   

  Odbor za nadzor referentnih vrijednosti sastoji se od sljedećih članova:

  1. Marijana Baković, voditeljica Odjela za nadzor 
  2. Ivan Sardelić, direktor Sektora informacijske tehnologije i poslovnog razvoja
  3. Marko Dabelić, voditelj Odjela pravnih poslova i ljudskih resursa.

  Odbor nadzire sve aspekte pružanja referentnih vrijednosti radi zaštite povjerenja javnosti u integritet referentnih vrijednosti koje pruža Zagrebačka burza d.d. kao administrator referentnih vrijednosti.