Odbori: Odbor za odlučivanje o sukobu interesa

Odbor za odlučivanje o sukobu interesa sastoji se od 5 (pet) članova koje sukladno Pravilima Burze imenuje Uprava Burze.


Odbor za odlučivanje o sukobu interesa sastoji se od sljedećih članova:

  1. Maja Bešević - Vlajo, kao predstavnik dioničara Burze,
  2. Ante Petričević, kao predstavnik članova Burze,
  3. Marko Čižmek, kao predstavnik izdavatelja čiji su instrumenti uvršteni na Službeno ili Vodeće tržište,
  4. Zlatko Berdin, kao predstavnik profesionalnih ulagatelja,
  5. Ivana Gažić, kao član Uprave Burze.

Sukladno Pravilima Burze, Odbor ima savjetodavnu funkciju i daje preporuke ili mišljenja Upravi Burze u pogledu mjera i postupaka za sprječavanje i/ili rješavanje sukoba interesa, te na zahtjev Burze daje mišljenja o konkretnim slučajevima mogućeg sukoba interesa.
 

Preporuke i mišljenja Odbora objavljuju se na internetskim stranicama Burze. Dodatne informacije i upiti se podnose putem sukob.interesa@zse.hr

Dokumenti:
Politika upravljanja sukobom interesa
Odluke:
Mišljenje i preporuka zaposlenicima Burze
Mišljenje i preporuka zaposlenicima te članovima Uprave i Nadzornog odbora Burze
Mišljenje odbora o slučaju kad član Odbora za mjere zaštite tržišta istovremeno obavlja dužnost člana Nadzornog odbora Burze
Mišljenje Odbora vezano za potencijalni sukob interesa člana Nadzornog odbora Burze koji je ujedno i predsjednik ili član uprave savjetnika na Progress tržištu

Izjava Uprave Burze u skladu s člankom 4. stavak 7. Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog Parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014:
Izjava Uprave u skladu s čl. 4(7) Uredbe (EU) 2016/1011