Izdavatelji: Naknade za izdavatelje

Za uvrštenje financijskih instrumenata na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. plaćaju se sljedeće naknade:

 • Naknada za uvrštenje
 • Naknada za uvrštenje plaća se prilikom uvrštenja financijskog instrumenta. Naknada za uvrštenje dionica, dionica zatvorenog investicijskog fonda i obveznica u Službeno i Vodeće tržište plaća se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih vrijednosnih papira odnosno kako slijedi:

   
      Naknada za uvrštenje Minimum Maksimum

  Vodeće tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 0,08% 80.000,00 HRK
  10.617,82 EUR
  160.000,00 HRK
  21.235,65 EUR
  Obveznice 0,03% 30.000,00 HRK
  3.981,68 EUR
  100.000,00 HRK
  13.272,28 EUR

  Službeno tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 0,065% 75.000,00 HRK
  9.954,21 EUR
  150.000,00 HRK
  19.908,42 EUR
  Obveznice 0,025% 30.000,00 HRK
  3.981,68 EUR
  100.000,00 HRK
  13.272,28 EUR

  Redovito tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 35.000,00 HRK
  4.645,30 EUR
  - -
  Obveznice 15.000,00 HRK
  1.990,84 EUR
  - -
  Strukturirani proizvodi
  1 - 15


  16 - 30


  30 i više
   

  3.000,00 HRK
  398,17 EUR

  2.100,00 HRK
  278,72 EUR

  1.600,00 HRK
  212,36 EUR
   
  -

  -
  ETF-ovi
  1 - 3


  4 - 8 


  više od 8

  3.000,00 HRK
  398,17 EUR

  2.100,00 HRK
  278,72 EUR

  1.600,00 HRK
  212,36 EUR

  -

  -
  Službeno tržište
  Redovito tržište
  Instrumenti tržišta novca 6.000,00 HRK
  796,34 EUR
  - -
  Ostali financijski instrumenti s dospijećem dužim od godinu dana
  6.000,00 HRK
  796,34 EUR
  - -

  Ako se na uređeno tržište istovremeno uvrštava više financijskih instrumenata istog Izdavatelja, Burza može podnositelju zahtjeva za uvrštenje odobriti popust za drugo i svako iduće uvrštenje. Sukcesivna uvrštenja pojedinih izdanja instrumenata tržišta novca izdanih sukladno jednom programu smatrat će se novim uvrštenjem.

  * U slučaju dionica bez nominalnog iznosa, naknada koja se prema ovom Cjeniku izračunava na temelju nominalnog iznosa izračunava se tako da se koristi omjer iznosa temeljnog kapitala i broja dionica.
 • Naknada za održavanje uvrštenja
 • Naknada za održavanje uvrštenja financijskih instrumenata plaća se za svaku godinu uvrštenja unaprijed, osim prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana uvrštenja.  Prvi dan uvrštenja je dan kada je Burza donijela odluku o uvrštenju financijskog instrumenta na uređeno tržište.

  Naknada za održavanje uvrštenja dionica i dionica zatvorenog investicijskog fonda u Vodećem tržištu, Službenom tržištu i Redovitom tržištu plaća se ovisno o tržišnoj kapitalizaciji svih uvrštenih dionica.
      Naknada za uvrštenje Minimum Maksimum

  Vodeće tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 0,0375% 40.000,00 HRK
  5.308,91 EUR
  100.000,00 HRK
  13.272,28 EUR
  Obveznice 20.000,00 HRK
  2.654,46 EUR
  - -

  Službeno tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 0,0350% 40.000,00 HRK
  5.308,91 EUR
  100.000,00 HRK
  13.272,28 EUR
  Obveznice 15.000,00 HRK
  1.990,84 EUR
  - -  Redovito tržište
  Dionice i dionice zatvorenog investicijskog fonda 0.0300% 20.000,00 HRK
  2.654,46 EUR
  50.000,00 HRK
  6.636,14 EUR
  Obveznice 15.000,00 HRK
  1.990,84 EUR
  - -
  Strukturirani proizvodi 1.500,00 HRK
  199,08 EUR
  -
  -
  ETF-ovi 1.500,00 HRK
  199,08 EUR
  - -
  Službeno tržište
  Redovito tržište
  Ostali financijski instrumenti s dospijećem dužim od godinu dana
  6.000,00 HRK
  796,34 EUR
  - -

  Naknada za uvrštenje i održavanje uvrštenja financijskih instrumenata koji prema pravima koja su u njima sadržana predstavljaju druge financijske instrumente, plaća se po cijeni koja bi se platila za financijski instrument koji predstavljaju.
 • Naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica uvrštenih na uređeno tržište
 • Naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica uvrštenih na uređeno tržište iznosi 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR).

  Naknada za promjene karakteristika ostalih financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište iznosi 2.000,00 HRK (265,45 EUR).

  U slučaju više istovremenih promjena karakteristika financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište, svaka promjena naplaćuje se zasebno.

  Promjene karakteristika već uvrštenih financijskih instrumenata su sljedeće:
  • povećanje temeljnog kapitala (bez izdanja novih dionica);
  • smanjenje temeljnog kapitala;
  • podjele ili spajanja dionica;
  • zamjena dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
  • povećanje izdanja ili poništenje dijela izdanja instrumenata tržišta novca i sl.

  Naknada za promjenu oznake financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište i primljenih u trgovinu na Progress tržište, na zahtjev izdavatelja, iznosi 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR).
 • Naknada za prestanak uvrštenja dionica
 • Naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Službeno i Vodeće tržište iznosi 35.000,00 HRK (4.645,30 EUR), a naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Redovito tržište iznosi 10.000,00 HRK (1.327,23 EUR). Naknada se plaća u slučaju kada uvrštenje prestaje na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu.