Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Okončana savjetovanja

Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Pravila Burze


Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Pravila Burze. 

Predloženim Izmjenama i dopunama Pravila Burze mijenjaju se odnosno dopunjuju odredbe Pravila Burze koje se odnose na distribuciju dionica javnosti kao jedan od uvjeta za uvrštenje na Službeno tržište. Istima se nastoji, kao jednom od mjera, osigurati likvidnost na uređenom tržištu u cilju osiguravanja fer, uredne i djelotvorne trgovine.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila Burze. 

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 17. srpnja 2019. godine.

Dokumenti:
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila Burze
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 


Javna rasprava o Kodeksu korporativnog upravljanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d.d. i otvaraju javnu raspravu o nacrtu novog Kodeksa korporativnog upravljanja.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o nacrtu novog Kodeksa korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog upravljanja zadnji je put revidiran 2010. godine. Od tada su postignuti značajni napreci u praksama upravljanja, a koji se odražavaju u nedavno izmijenjenim kodeksima ostalih europskih zemalja te u zakonodavstvu Europske unije. Izmjene nacionalnog zakonodavstva također su također uvele obvezujuće zahtjeve o pitanjima koja su prethodno bila uređena samo u Kodeksu.
Kodeks je izmijenjen uzimajući u obzir ove izmjene zakona i prakse te druge činitelje koji utječu na hrvatsko tržište kapitala. Uz to, namjera je bila kreirati kraći i jednostavniji Kodeks, koji jasnije ukazuje na dobre prakse, istovremeno umanjujući vrijeme koje je društvu potrebno za izvještavanje.

Svoje sugestije i prijedloge, molimo, unesite u priloženi Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju te isti uputite na adresu elektroničke pošte: kodeks@zse.hr.

Javna rasprava otvorena je do 29.05.2019. godine.

Dokumenti:
 


Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika.

Izmjenama i dopunama Cjenika predlažu se promjene naknada za uvrštenje obveznica, naknada za održavanje uvrštenja dionica i naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica primljenih u trgovinu na Progress tržište.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika.

Sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 10. svibnja 2019. godine.

Dokumenti:Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Pravilima Burze


Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o Izmjenama i dopunama Pravila Burze. 

Predloženim izmjenama Pravila Burze uvodi se nova Cross request funkcionalnost. 

Cross Request funkcionalnost se koristi za najavu prethodno dogovorene transakcije između dva člana ili od strane jednog člana Burze u modalitetu kontinuirane trgovine. Obavijest o Cross Request-u se objavljuje putem trgovinskog sustava svim članovima Burze. Navedenom funkcionalnošću tržištu se najavljuju podaci o vrsti i količini instrumenta u ponudi (nalogu) čime se omogućuje drugim sudionicima da sudjeluju u transakciji i da se postigne tržišna cijena. 
Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila Burze. 

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.
Javna rasprava otvorena je do 14. prosinca 2018. godine.

Dokumenti:
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila Burze
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuJavna rasprava o Pravilima Burze

Nastavno na predstojeću primjenu nove regulative o tržištu kapitala, Direktive 2014/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (dalje: MIFID 2) i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: MIFIR), Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) izradila je prijedlog Pravila Burze i ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu. 

Cilj novog zakonodavnog okvira je povećanje zaštite investitora i poboljšanje funkcioniranja financijskih tržišta čineći ih što učinkovitijima, elastičnijima i transparentnijima, a primjena MIFIR-a počinje od 3. siječnja 2018. Godine.

U cilju olakšavanja čitanja prijedloga Pravila Burze, izrađena su kratka pojašnjenja izmijenjenih odnosno dopunjenih članka Pravila Burze uz navođenje propisa kojima je promjena Pravila Burze uvjetovana. 

Svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Pravila.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu:

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb.


Javna rasprava otvorena je do 18. prosinca 2017. godine.

Dokumenti:
Prijedlog Pravila Burze
Obrazloženje nacrta Pravila Burze
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuJavna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Zagrebačke burze
 
Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika.
 
Nastavno na pripremu za uvođenje Progress tržišta, rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća, izvršene su Izmjene i dopune Cjenika.
 
Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Izmjenama i dopunama Cjenika.
 
Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.
 
Javna rasprava o novom Cjeniku Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Cjenika.
Nastavno na uvođenje nove trgovinske platforme te prijedlog Pravila Burze, izvršene su promjene Cjenika. U prijedlogu novog Cjenika uključene su i Izmjene i dopune Cjenika Burzovnih usluga na koje upućujemo radi potrebnih obrazloženja: https://zse.hr/default.aspx?id=55419

U cilju olakšavanja proučavanja novog Cjenika, izrađen je i komparativni prikaz odredbi važećeg Cjenika i nacrta Cjenika koji sadrži kratka pojašnjenja u vezi učinjenih promjena.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim promjenama Cjenika.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 29. svibnja 2017. godine.

Dokumenti:
Nacrt Cjenika
 Komparativni prikaz
 Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Javna rasprava o Pravilima Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Pravila Burze (u daljnjem tekstu: Pravila).

Nastavno na već objavljene informacije o uvođenju nove trgovinske platforme XETRA i posljedično uvođenju iste, Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) izradila je nova Pravila i ovim putem poziva sve zainteresirane osobe da se uključe u javnu raspravu.

U odnosu na važeća Pravila, nacrt Pravila sadrži izmjene koje se prvenstveno odnose na dio Pravila koji uređuje trgovinu na uređenom tržištu te članstvo.

Radi dobivanja cjelovite slike o funkcioniranju uređenog tržišta na novoj trgovinskoj platformi, na javnu raspravu dodajemo i nacrt Trgovinskog priručnika koji sadrži konkretne odredbe o  vremenu trgovanja i trajanju pojedinih faza trgovine, trajanju dražbe uravnoteženja, kriterijima likvidnosti za razvrstavanje dionica u modalitet kontinuirane trgovine i modalitet dražbe, iznosima limita za pokretanje dražbe uravnoteženja, načinu unosa oznake vrste računa i veličini blok-transakcija.

Također, u Pravilima je izvršeno usklađenje s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (MAR).

U dijelu Pravila Burze koji uređuje članstvo na Burzi učinjene izmjene odnose se na usklađivanje odredbi koje propisuju tehničke uvjete za povezivanje s novim trgovinskim sustavom odnosno postupanja Burze i članova u vezi trgovinskog sustava. Dodatno se pojednostavljuju uvjeti za primanje u članstvo članova s udaljenim pristupom.

U cilju olakšavanja proučavanja novih Pravila Burze, izrađen je komparativni prikaz odredbi novih i važećih Pravila koji sadrži kratka pojašnjenja u vezi učinjenih izmjena odnosno dopuna.
Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Pravilima.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 26. svibnja 2017. godine.

Dokumenti:
-          Nacrt Pravila Burze
-          Trgovinski priručnik
-          Komparativni prikaz Pravila Burze
-          Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Cjenika Burzovnih usluga

Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Izmjena i dopuna Cjenika burzovnih usluga (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Predložene izmjene i dopune Cjenika se odnose na izmjenu provizije na redovni promet dionicama i obveznicama, uvodi se popust za održavatelja tržišta za obveznice, predlaže se izmjena naknade za blok-transakcije dionicama i obveznicama, te izmjene naknada za prijavu OTC transakcija.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Cjenika.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 09. studenog 2016. godine.

Dokumenti:
Poziv svim članovima Zagrebačke burze d.d. i zainteresiranoj javnosti
Nacrt izmjena i dopuna Cjenika burzovnih usluga
Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Javna rasprava o Pravilima Zagrebačke burze

Zagrebačka burza d.d. otvara javnu raspravu o nacrtu Pravila Zagrebačke burze (u daljnjem tekstu: Pravila).

Predložene izmjene Pravila se odnose na usklađenje odredbi Pravila vezano uz implementaciju Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, odnosno uvođenje kill switch mehanizma na zahtjev sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana.

Pored usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, jedan dio predloženih izmjena i dopuna Pravila odnosi se na uvrštenje i trgovanje jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja, i to udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, primarno ETF-ova (eng. Exchange Traded Funds).

Zaključno, ovim izmjenama i dopunama važećih Pravila mijenjaju se pojedine odredbe Pravila, u cilju usklađenja sa odredbama ostalih propisa hrvatskog pravnog sustava koji su u vezi sa financijskim tržištem.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim Pravilima.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: legal@zse.hr ili na adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb.

Javna rasprava otvorena je do 27. siječnja 2015. godine.

Dokumenti:
Nacrt Pravila
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću


 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
ADRS21.963,66 500,00
ADPL1.882,07 183,50
SAPN1.525,54 260,00
HT675,03 171,00
TPNG658,12 43,00
PODR545,63 485,00
KRAS496,60 1.050,00
ATGR438,82 1.300,00
ERNT414,66 1.190,00
RIVP413,99 38,10
CROBEX
 
 
 

Pad: 7 Neutralni: 1 Rast: 7Live trgovanje
Kratki izvještaj za 16.10.2019
Sveukupni promet16.914.369 Kn
Redovni promet11.851.234 Kn
Dionice 11.851.234 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet5.063.135 Kn
OTC promet4.340.000 Kn

CROBEX®-0,16%1.997,62
CROBEX10®-0,36%1.181,04
CROBEXprime®-0,08%1.155,01
CROBEXplus®0,02%1.139,77
CROBEXtr®-0,16%1.335,13
ADRIAprime-0,06%1.067,96

više