Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 374.043.866 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 16 8.015.926.762 8.080.987
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 4 90.293.062 7.012
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 336.988.272 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.200.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 3.293.664.864 5.376
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 1.890.943.000 1.021.000
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.329.601.565 230.635
CL Proizvodnja transportne opreme 3 1.007.524.036 66.724
F Građevinarstvo 3 156.941.485 2.640
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.634.211.909 50.800
H Prijevoz i skladištenje 10 7.029.830.469 110.212
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 19.894.690.295 1.314.396
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 5.308.415 0
JB Telekomunikacije 2 15.510.359.250 2.666.812
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 43.283.666.166 1.682.888
L Poslovanje nekretninama 1 0 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 9.575.367.495 11.784.165
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 59.222.919 9.463
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 799.632.000 0