Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 374.043.866 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 16 8.020.287.221 201.013
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 4 88.650.387 0
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 336.988.272 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.200.000.000 31.280
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 3.271.419.026 57.215
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 1.890.943.000 663.880
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.389.880.435 411.830
CL Proizvodnja transportne opreme 3 1.003.324.452 150.909
F Građevinarstvo 3 157.130.945 14.670
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.634.211.909 32.985
H Prijevoz i skladištenje 10 7.040.135.368 146.334
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 19.881.933.248 1.403.310
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 5.308.415 0
JB Telekomunikacije 2 15.595.050.960 2.992.825
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 43.425.145.976 317.954
L Poslovanje nekretninama 1 0 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 9.527.389.527 1.193.009
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 59.529.773 4.850
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 799.632.000 0