Zagrebačka burza

učitavam
Akademija Zagrebačke burze poziva Vas na online seminare u srpnju

09. srpnja - Osnove tržišta kapitala - online

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 310.581.641 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 13 7.182.612.903 175.133
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 4 57.526.555 16.545
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 277.891.226 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 28.800.000.000 0
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 4.236.764.874 1.480
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 1.637.929.500 20.690
CJ Proizvodnje električne opreme 3 1.895.373.450 166.284
CL Proizvodnja transportne opreme 3 748.808.786 0
F Građevinarstvo 3 145.647.879 263.240
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 9 5.140.893.636 204.570
H Prijevoz i skladištenje 10 5.855.720.960 122.487
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  23 15.604.017.596 749.287
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 4.480.302 0
JB Telekomunikacije 2 14.487.418.009 101.308
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 19 37.680.581.766 244.762
L Poslovanje nekretninama 1 0 0
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 7.710.472.142 126.126
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 62.598.318 226.025
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 644.148.000 0