Zagrebačka burza

učitavam
Vizija. Kapital. Vrijednost. Izvrsnost

Sudjelujte u izboru

Glasajte za Dionicu godine:
  
  
  
  
  

Dodjela nagrada: 12.12.2019. u 12h

RSS Novosti
ispiši
Sektorska klasifikacija
Za potrebe raspodjele društava u sektore prema glavnoj djelatnosti Zagrebačka burza koristi Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07) koju provodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Sektori su određeni temeljem agregacije na međurazini A*38 koja se sastoji od 38 kategorija.
Oznaka Naziv Broj uvrštenih vrijednosnica Tržišna kapitalizacija (kn) Promet (kn)
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 285.843.606 0
CA Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda 17 8.423.502.309 2.009.002
CB Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 6 59.159.894 12.701
CC Proizvodnja proizvoda od drva i papira, tiskanje 2 336.988.272 0
CD Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 31.600.000.000 6.300
CE Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 3.288.396.352 27.908
CI Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 1.772.404.127 107.020
CJ Proizvodnje električne opreme 3 2.391.345.565 0
CL Proizvodnja transportne opreme 3 949.970.351 65.832
F Građevinarstvo 3 173.644.097 256.707
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 11 5.641.387.212 1.948.465
H Prijevoz i skladištenje 10 6.784.909.997 306.505
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 20.603.389.420 1.573.355
JA Izdavačke djelatnosti, filmska djelatnost i djelatnosti snimanja zvučnih zapisa te djelatnosti emitiranja programa 1 5.626.920 0
JB Telekomunikacije 2 14.133.402.722 622.659
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 40.195.993.150 424.526
L Poslovanje nekretninama 2 583.765.175 35.764
MA Pravne, računovodstvene, upravljačke, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te tehničko ispitivanje i analiza 7 9.589.520.205 2.200.484
MB Znanstveno istraživanje i razvoj 1 76.099.916 48.660
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 760.761.000 0