Novosti: Imenovanje člana Odbora za odlučivanje o sukobu interesa

13.09.2023. 14:25

Imenovanje člana Odbora za odlučivanje o sukobu interesa Zagrebačke burze d.d. - predstavnik dioničara Burze

Poštovani dioničari,

Sukladno čl. 246. Pravila Burze Zagrebačka burza d.d. pristupila je postupku imenovanja novih članova Odbora za odlučivanje o sukobu interesa.

Kako je čl. 245. st. 1. t. 2. Pravila Burze određeno da se Odbor za odlučivanje o sukobu interesa sastoji od 5 (pet) članova od kojih je jedan predstavnik dioničara Burze, Burza ovim putem poziva dioničare da najkasnije do 20. listopada 2023. godine predlože kandidata za predstavnika dioničara Burze u navedenom Odboru.

U slučaju da dioničari ne dostave prijedlog kandidata u navedenom roku, Burza će sukladno čl. 246. st. 3. Pravila Burze samostalno imenovati članove Odbora.

Molimo Vas da svoj prijedlog kandidata dostavite na adresu elektroničke pošte legal@zse.hr.

Zahvaljujemo na suradnji.

S poštovanjem,

Zagrebačka burza d.d.