Novosti: Hanfa oslobađa izdavatelje naknade za 2020. g.

24.03.2020. 08:46
Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je odluku kojom se izdavatelji oslobađaju plaćanja naknade za cijelu 2020. godinu.

Više ...