Novosti: 13 godina Akademije

16.06.2023. 09:51Zagrebačka burza od svojih je početaka intenzivno radila na edukaciji o temama koje se odnose na tržište kapitala, investiranje te aktivan pristup vlastitim financijama. Tijekom godina Burza je redovito organizirala serije predavanja za razne skupine sudionika financijskog tržišta, u rasponu od malih investitora do infrastrukturnih ustanova i profesionalaca, s posebnim naglaskom na studentsku i srednjoškolsku populaciju. S vremenom pokazala se potreba formaliziranijeg pristupa edukaciji kao i širenja baze znanja o financijskim temama, što je dovelo do osnivanja Akademije Zagrebačke burze.

Akademija Zagrebačke burze pokrenuta je u svibnju 2010. kao edukativni odjel Zagrebačke burze, uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, a danas je najveći pružatelj usluga edukacije o financijskim tržištima u Hrvatskoj.

Akademija je do sada razvila ukupno preko 90 različitih programa, od čega nekoliko kompleksnijih u smislu trajanja i sveobuhvatnosti, kao što su program za odnose s investitorima, koji je završilo čak 13 generacija stručnjaka, ili program za poslove usklađenosti, koji je završilo 6 generacija polaznika.

Do sada je Akademija organizirala više od 600 edukativnih događanja, kroz koje je prošlo više od 11.000 sudionika, od čega su za njih otprilike 70%-ak osigurane besplatne edukacije. Izuzetan naglasak Akademija stavlja na edukaciju mladih, posebno srednjoškolaca i studenata, kojih je kroz godine educirano više od 5.000. Osim iz čitave Hrvatske, Akademiju su kroz ovih 13 godina posjetile i brojne međunarodne grupe studenata iz čitave Europe i svijeta (iz Brazila, Južne Afrike, Kanade, Kine, SAD-a i drugih zemalja). Svake se godine Akademija uključuje i u aktivnosti obilježavanja Tjedna novca, kao jedna od više od 16.000 organizacija koje diljem svijeta obilježavaju ovu inicijativu namijenjenu podizanju razine svijesti o važnosti financijske pismenosti djece i mladih.

Uz to, Akademija je do sada organizirala 12 okruglih stolova i diskusija o raznim aktualnim temama iz područja financija i investiranja, surađuje s brojnim organizacijama i institucijama kojima je jedan od ciljeva unaprjeđenje razine financijske pismenosti te je bila dio tijela zaduženog za donošenje strateškog okvira financijske pismenosti pri Ministarstvu financija. Trenutačno sudjeluje u Operativnoj radnoj grupi za praćenje provedbe mjera i aktivnosti definiranih akcijskim planom unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača, a u nekoliko navrata sudjelovala je u edukaciji nastavnika i učitelja o financijskoj pismenosti, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Akademija upravlja i online simulacijom burzovnog trgovanja pod nazivom Virtualna burza, na kojoj je do sada registrirano više od 25.000 korisnika, a koja se već više od desetljeća koristi u nastavi vezanoj uz tržišta kapitala na nekoliko ekonomskih i srodnih fakulteta, visokih te srednjih škola.
Akademija surađuje i s brojnim studentskim udrugama, fakultetima te srednjim i visokim školama: pruža im razne pogodnosti, omogućuje posjete Akademiji, organizira predavanja i kvizove financijskog znanja, gostuje na fakultetima i školama te na niz drugih načina podupire projekte usmjerene financijskom opismenjavanju. Napori uloženi na tom području prepoznati su te je u dva navrata Akademija nagrađena priznanjem „Prijatelj studenata“, koja se dodjeljuje organizacijama za znatan doprinos kvaliteti studentskog života, obrazovanju i stručnom usavršavanju studenata.

Od 2012. godine Akademija dodjeljuje i vlastitu Nagradu za doprinos edukaciji o tržištu kapitala, čiji su laureati do sada bili pojedinci, organizacije i udruge poput Ekonomske klinike, Financijskog kluba Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, eStudenta, matematičara Tonija Miluna, ekonomskog analitičara Velimira Šonje i drugih koji su svojim naporima uspjeli popularizirati financijska znanja te ih učiniti dostupnima širem krugu pojedinaca.