Sektorska klasifikacija: Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Neispravan sektor: MC. Molimo otvorite stranicu