Sektorska klasifikacija: Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

Tržišna kapitalizacija i promet zaključno s 31.12.2022. izraženi su u valuti HRK, a od 1.1.2023. u valuti EUR.
Neispravan sektor: E. Molimo otvorite stranicu