Novosti: Revizija indeksa CROBIS i CROBIStr

03.08.2022. 10:16
Sukladno odredbama Odluke o obvezničkom indeksu CROBIS© Zagrebačke burze d.d. od 27. rujna 2002. godine i Odluke o obvezničkom indeksu CROBIStr© od 25. studenog 2011. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 3. kolovoza 2022. godine razmotrio redovnu reviziju obvezničkih indeksa Zagrebačke burze d.d. CROBIS© i CROBIStr© koja je zakazana za 26. kolovoza 2022.

U sastave indeksa CROBIS© i CROBIStr© uključuju se obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske H267E (ISIN: HRRHMFO267E5, nominalni iznos 400.000.000 EUR, dospijeće 15.7.2026.) i H327E (ISIN: HRRHMFO327E7, nominalni iznos 800.000.000 EUR, dospijeće 15.7.2032.).  Više