Novosti: Revizija indeksa CROBIS i CROBIStr

11.05.2022. 09:53
Sukladno odredbama Odluke o obvezničkom indeksu CROBIS© Zagrebačke burze d.d. od 27. rujna 2002. godine i Odluke o obvezničkom indeksu CROBIStr© od 25. studenog 2011. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 11. svibnja 2022. godine razmotrio redovnu reviziju obvezničkih indeksa Zagrebačke burze d.d. CROBIS© i CROBIStr© koja je zakazana za 27. svibnja 2022.

U sastavima indeksa CROBIS© i CROBIStr© nema promjena .

Nastavno na reinvesticiju kupona,  indeks CROBIStr će se računati s novim  divizorom počevši od 31. svibnja 2022. godine.