Novosti: Revizija indeksa CROBIS i CROBIStr

27.11.2012. 12:34
Sukladno odredbama Odluke o obvezničkom indeksu Zagrebačke burze d.d. od 27. rujna 2002. godine i Odluke o obvezničkom indeksu CROBIStr© od 25. studenog 2011. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 26. studenoga 2012. godine razmotrio redovnu reviziju obvezničkih indeksa Zagrebačke burze d.d. CROBIS® i CROBIStr©, koja je zakazana za 30. studenoga 2012.
Sukladno odredbama o metodama izračuna indeksa CROBIS® i CROBIStr©, u sastavu indeksa neće biti promjena.

U sastavu indeksa CROBIS® i CROBIStr©  od 3. prosinca 2012. godine nalazit će se i dalje sljedeće obveznice:
 
  Obveznica Nominalni iznos Dospijeće Kamata
1. RHMF-O-142A 650.000.000 EUR 10.2.2014 5,500%
2. RHMF-O-157A 350.000.000 EUR 14.7.2015 4,250%
3. RHMF-O-15CA 5.500.000.000 HRK 15.12.2015 5,250%
4. RHMF-O-167A 3.500.000.000 HRK 22.7.2016 5,750%
5. RHMF-O-172A 5.500.000.000 HRK 8.2.2017 4,750%
6. RHMF-O-17BA 4.000.000.000 HRK 25.11.2017 6,250%
7. RHMF-O-19BA 500.000.000 EUR 29.11.2019 5,375%
8. RHMF-O-203A 5.000.000.000 HRK 5.3.2020 6,750%
9. RHMF-O-203E 1.000.000.000 EUR 5.3.2020 6,500%
10 RHMF-O-227E 1.000.000.000 EUR 22.7.2022 6,500%