Novosti: Revizija indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa

10.05.2018. 15:26
Sukladno odredbama Odluke o indeksu CROBEXplus© i sektorskim indeksima od 23. travnja 2014. godine, Odbor za indekse na svom je sastanku 10. svibnja 2018. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. studenog 2017. do 30. travnja 2018. godine.
Uvjete za uključenje zadovoljile su sljedeće dionice indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
  • Adris grupa d.d., redovne dionice (ISIN HRADRSRA0007)
  • LUKA RIJEKA d.d. (ISIN: HRLKRIRA0007) – indeks CROBEXtransport
  • Plava laguna d.d. (ISIN: HRPLAGRA0003) – indeks CROBEXturist
  • Viro tvornica šećera d.d. (ISIN: HRPTKMRA0005) – indeks CROBEXnutris
  • TEHNIKA d.d. (ISIN: HRTHNKRA0004) – indeks CROBEXkonstrukt
Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus© i odgovarajućeg sektorskog indeksa:
  • Adris grupa d.d., povlaštene dionice (ISIN HRADRSPA0009)
  • Ina d.d. (ISIN: HRINA0RA0007) – indeks CROBEXindustrija
Promjena sastava indeksa CROBEXplus© i sektorskih indeksa izvršit će se nakon završetka trgovine 18. svibnja 2018. godine.

U indeksu CROBEXplus© od 21. svibnja 2018. godine bit će sljedeće dionice:
 
  ISIN Izdavatelj Sektorski indeks
1 HRADPLRA0006 AD PLASTIK d.d. CROBEXindustrija
2 HRADRSRA0007 ADRIS GRUPA d.d., redovne dionice  
3 HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d. CROBEXturist
4 HRATGRRA0003 ATLANTIC GRUPA d.d. CROBEXnutris
5 HRATPLRA0008 ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. CROBEXtransport
6 HRVLENRB0001 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. CROBEXindustrija
7 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d. CROBEXkonstrukt
8 HRDDJHRA0007 ĐURO ĐAKOVIC GRUPA d.d. CROBEXindustrija
9 HRERNTRA0000 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. CROBEXindustrija
10 HRHT00RA0005 HT d.d.  
11 HRINGRRA0001 INGRA d.d. CROBEXkonstrukt
12 HRIGH0RA0006 INSTITUT IGH d.d. CROBEXkonstrukt
13 HRJDPLRA0007 JADROPLOV d.d. CROBEXtransport
14 HRKOEIRA0009 KONČAR d.d. CROBEXindustrija
15 HRKRASRA0008 KRAŠ d.d. CROBEXnutris
16 HRLKPCRA0005 LUKA PLOČE d.d. CROBEXtransport
17 HRLKRIRA0007 LUKA RIJEKA d.d. CROBEXtransport
18 HRMAISRA0007 MAISTRA d.d. CROBEXturist
19 HROPTERA0001 OT-OPTIMA TELEKOM d.d.  
20 HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d.d. CROBEXturist
21 HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d. CROBEXnutris
22 HRTHNKRA0004 TEHNIKA d.d. CROBEXkonstrukt
23 HRULPLRA0002 ULJANIK PLOVIDBA d.d. CROBEXtransport
24 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d. CROBEXturist
25 HRVIRORA0001 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. CROBEXnutris
26 HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d.  
 
 
    CROBEXindustrija
1 HRADPLRA0006 AD PLASTIK d.d.
2 HRDDJHRA0007 ĐURO ĐAKOVIC GRUPA d.d.
3 HRERNTRA0000 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
4 HRKOEIRA0009 KONČAR d.d.
5 HRVLENRB0001 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.
     
    CROBEXkonstrukt
1 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d.
2 HRIGH0RA0006 INSTITUT IGH d.d.
3 HRINGRRA0001 INGRA d.d.
4 HRTHNKRA0004 TEHNIKA d.d.
     
    CROBEXnutris
1 HRATGRRA0003 ATLANTIC GRUPA d.d.
2 HRKRASRA0008 KRAŠ d.d.
3 HRPODRRA0004 PODRAVKA d.d.
4 HRVIRORA0001 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
     
    CROBEXtransport
1 HRATPLRA0008 ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
2 HRJDPLRA0007 JADROPLOV d.d.
3 HRLKPCRA0005 LUKA PLOČE d.d.
4 HRLKRIRA0007 LUKA RIJEKA d.d.
5 HRULPLRA0002 ULJANIK PLOVIDBA d.d.
     
    CROBEXturist
1 HRARNTRA0004 Arena Hospitality Group d.d.
2 HRMAISRA0007 MAISTRA d.d.
3 HRPLAGRA0003 PLAVA LAGUNA d.d.
4 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d.